Back to top
adequació morfològica adequació morfològica

Política > Vectors > Patrimoni natural > Restauració

 • ca  adequació morfològica, n f
 • es  adecuación morfológica

Política > Vectors > Patrimoni natural > Restauració

Definition
Conjunt d'actuacions que tenen per finalitat que les modificacions introduïdes en un paisatge per l'activitat humana imitin o presentin continuïtat amb el seu relleu.
adob adob

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques, Política > Vectors > Sòls

 • ca  adob, n m
 • ca  fertilitzant, n m
 • es  abono
 • es  fertilizante
 • fr  engrais
 • fr  fertilisant
 • en  fertilizer

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques, Política > Vectors > Sòls

Definition
Substància orgànica o mineral que conté nutrients necessaris per al creixement dels vegetals i que s'utilitza per a augmentar la fertilitat dels sòls.

Note

 • L'ús abusiu d'adobs químics pot ser una causa de contaminació del medi hídric subterrani i els sòls perquè produeix, segons la quantitat d'adob, un increment significatiu de la lixiviació d'elements químics. Aquesta lixiviació pot comportar l'alteració de la composició química natural de les aigües i el sòl.
adsorbent adsorbent

Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Tractaments

 • ca  adsorbent, n m
 • es  adsorbente
 • fr  adsorbant
 • en  adsorbent

Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Tractaments

Definition
Substància a la superfície de la qual es produeix l'adsorció.

Note

 • Alguns dels adsorbents més usats són el carbó activat, l'alúmina, les zeolites i el gel de sílice.
adsorció adsorció

Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Tractaments

 • ca  adsorció, n f
 • es  adsorción
 • fr  adsorption
 • en  adsorption

Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Tractaments

Definition
Procés pel qual una substància s'adhereix a la superfície d'una altra a causa de les forces residuals físiques i/o químiques existents a les superfícies de sòlids i líquids.

Note

 • Els tipus d'adsorció més coneguts són gas-sòlid i líquid-sòlid.
advecció advecció

Política > Vectors > Ambient atmosfèric

 • ca  advecció, n f
 • es  advección
 • fr  advection
 • en  advection

Política > Vectors > Ambient atmosfèric

Definition
Desplaçament horitzontal de l'aire, que comporta transport de calor i de vapor d'aigua i moment lineal, entre altres aspectes.
aeració aeració

Política > Vectors > Aigües > Tractaments, Política > Vectors > Residus > Tractaments

 • ca  aeració, n f
 • es  aireación
 • fr  aération
 • en  aeration

Política > Vectors > Aigües > Tractaments, Política > Vectors > Residus > Tractaments

Definition
Exposició natural o artificial d'un medi a l'acció química o física de l'aire.

Note

 • Per exemple, per millorar la qualitat de les aigües o per mantenir condicions aeròbiques en un substrat sòlid o líquid a fi que els microorganismes puguin participar en la descomposició de la matèria orgànica.
 • ca  aerobi, n m
 • es  aerobio
 • fr  aérobie
 • en  aerobe
 • en  aerobium

Conceptes generals

Definition
Microorganisme que només pot viure en presència de l'oxigen.
aerobi -òbia aerobi -òbia

Conceptes generals

 • ca  aerobi -òbia, adj
 • es  aerobio
 • en  aerobic

Conceptes generals

Definition
Que no viu sinó en presència de l'oxigen.
aeròbic -a aeròbic -a

Conceptes generals

 • ca  aeròbic -a, adj
 • es  aeróbico
 • en  aerobic

Conceptes generals

Definition
Relatiu o pertanyent als aerobis o a l'aerobiosi.
aerobiosi aerobiosi

Conceptes generals

 • ca  aerobiosi, n f
 • es  aerobiosis
 • en  aerobiosis

Conceptes generals

Definition
Forma de vida dels aerobis, els quals, per mantenir l'activitat metabòlica, obtenen l'energia a partir de processos d'oxidació en què l'oxigen molecular ha d'intervenir com a oxidant final.