Back to top
aforament de trànsit aforament de trànsit

Enginyeria del transport

 • ca  aforament de trànsit, n m
 • es  aforo de tráfico
 • en  traffic census
 • en  traffic count

Enginyeria del transport

Definició
Mesura de la ^intensitat de trànsit^ en una secció transversal d'una ^carretera^ o d'un carrer.

Els aforaments de trànsit poden ser manuals o automàtics. En els mètodes manuals uns observadors compten els vehicles que passen ajudant-se generalment d'impresos o de llibretes electròniques. Entre els mètodes automàtics cal destacar el de tubs de goma i el de llaços electromagnètics. El de tubs de goma consisteix a disposar sobre el paviment uns tubs de goma tancats amb una vàlvula per un costat i una membrana flexible per l'altre, de manera que amb el pas de cada eix d'un vehicle l'aire es comprimeix i acciona la membrana que tanca un contacte elèctric, cosa que acciona un comptador. En el de llaços electromagnètics se situen lleugerament enterrats en el paviment uns llaços elèctrics pels quals passa un corrent elèctric les característiques del qual varien cada cop que passa per sobre la massa metàl·lica d'un vehicle, i aquestes variacions són detectades pel comptador.

Les administracions viàries acostumen a disposar de plans fixos d'aforament que s'executen mitjançant ^estacions d'aforament^ repartides per la xarxa.
aforament per comptador aforament per comptador

Enginyeria hidràulica

 • ca  aforament per comptador, n m
 • es  aforo por contador

Enginyeria hidràulica

Definició
^Aforament^ directe en una canonada de dimensions no gaire grans mitjançant un aparell, situat en el mateix conducte, que comptabilitza la quantitat de fluid que hi ha passat durant un cert interval de temps.
aforament per dilució aforament per dilució

Enginyeria hidràulica

 • ca  aforament per dilució, n m
 • es  aforo por dilución
 • en  pulse dilution gauging

Enginyeria hidràulica

Definició
^Aforament^ indirecte que consisteix a injectar d'una manera instantània una quantitat donada d'un traçador en un punt d'una canonada i mesurar posteriorment la seva concentració en algun punt aigua avall, un cop obtinguda una mescla prou homogènia.
aforament per mètodes electromagnètics aforament per mètodes electromagnètics

Enginyeria hidràulica

 • ca  aforament per mètodes electromagnètics, n m
 • es  aforo por métodos electromagnéticos
 • en  electromagnetic gauging

Enginyeria hidràulica

Definició
^Aforament^ indirecte que consisteix a adaptar a un conducte un dispositiu capaç de crear un camp magnètic, que, en ser travessat pel fluid, origina un corrent elèctric proporcional a la seva velocitat que pot ser mesurat fàcilment.
aforament per molinet aforament per molinet

Enginyeria hidràulica

 • ca  aforament per molinet, n m
 • es  aforo por molinete
 • en  current meter gauging

Enginyeria hidràulica

Definició
^Aforament^ indirecte que consisteix a situar, a l'interior del corrent i paral·lelament al sentit general de circulació, unes hèlixs que, en girar, permeten de conèixer-ne la velocitat en cada punt a partir del nombre de voltes que fan durant un cert interval de temps.
aforament per orificis calibrats aforament per orificis calibrats

Enginyeria hidràulica

 • ca  aforament per orificis calibrats, n m
 • es  aforo por orificios calibrados

Enginyeria hidràulica

Definició
^Aforament^ indirecte que consisteix a mesurar la pressió o la diferència de pressions en uns punts situats prop d'uns certs orificis, com ara diafragmes, toveres i tubs de Venturi.
aforament per traçadors radioactius aforament per traçadors radioactius

Enginyeria hidràulica

 • ca  aforament per traçadors radioactius, n m
 • es  aforo por trazadores radioactivos
 • en  radioactive tracer gauging

Enginyeria hidràulica

Definició
^Aforament^ indirecte que consisteix a injectar un radioisòtop en un punt d'una canonada i observar el temps que la radiació triga a aparèixer en un altre punt aigua avall.
aforament per tub de Pitot aforament per tub de Pitot

Enginyeria hidràulica

 • ca  aforament per tub de Pitot, n m
 • es  aforo por tubo de Pitot
 • en  Pitot tube gauging

Enginyeria hidràulica

Definició
^Aforament^ indirecte que consisteix a mesurar la velocitat d'un líquid amb l'ús d'un ^tub de Pitot^.
aforament per ultrasons aforament per ultrasons

Enginyeria hidràulica

 • ca  aforament per ultrasons, n m
 • es  aforo por ultrasonidos
 • en  ultrasonic gauging

Enginyeria hidràulica

Definició
^Aforament^ indirecte en un flux en làmina lliure que consisteix a mesurar el calat determinant la distància entre un emissor d'ultrasons i la superfície lliure del fluid.

Per calcular aquesta distància es mesura el temps que triga a retornar a la font emissora un tren d'ones ultrasòniques després de rebotar contra la superfície lliure, ja que prèviament es coneix la velocitat de propagació del tren d'ones.

Com és lògic, per a determinar el calat caldrà conèixer també la distància entre la font emissora i la solera del canal o del dipòsit.
aforament volumètric aforament volumètric

Enginyeria hidràulica

 • ca  aforament volumètric, n m
 • es  aforo volumétrico
 • en  volumetric gauging

Enginyeria hidràulica

Definició
^Aforament^ directe que consisteix a mesurar el temps que l'aigua procedent d'un conducte triga a omplir un volum, cubicat amb precisió anteriorment, contingut entre dos nivells determinats d'un dipòsit.