Back to top

Terminologia del càncer

Presentació
 • ca  galactorrea, n f
 • ca  lactorrea, n f sin. compl.
 • es  galactorrea, n f
 • fr  galactorrhée, n f
 • en  galactorrhea, n

Definició
Secreció espontània de llet pel mugró deguda sovint a una disregulació de la secreció de prolactina i que no està relacionada amb l'alletament.
 • ca  gammagrafia, n f
 • es  gammagrafía, n f
 • fr  gammagraphie, n f
 • en  gammagraphy, n

Definició
Tècnica de diagnòstic per la imatge basada en el registre de les radiacions gamma emeses per marcadors radioactius que s'utilitza en l'estudi d'extensió i el seguiment de diferents tipus de càncer.
 • ca  gangli limfàtic, n m
 • ca  node limfàtic, n m sin. compl.
 • ca  nòdul limfàtic, n m sin. compl.
 • es  ganglio linfático, n m
 • es  nódulo linfático, n m
 • fr  ganglion lymphatique, n m
 • en  lymph node, n

Definició
Òrgan limfoide secundari petit i encapsulat situat en el trajecte dels vasos limfàtics que forma part del sistema immunitari, que actua com a filtre d'agents nocius i que té un paper clau en la producció d'anticossos.

Nota

 • La denominació gangli prové del grec gánglion 'bony, nus'.
 • ca  gangli sentinella, n m
 • es  ganglio centinela, n m
 • fr  ganglion sentinell, n m
 • en  sentinel lymph node, n
 • en  sentinel node, n

Definició
Gangli que, en un territori anatòmic definit amb una malaltia susceptible d'arribar als ganglis limfàtics, rep abans que els altres la malaltia.

Nota

 • En el cas de la mama, per exemple, el gangli sentinella és el gangli limfàtic axil·lar o de la cadena mamària interna que constitueix el punt inicial de drenatge d'un tumor i proporciona informació sobre l'estat de la resta de ganglis. Si la localització del gangli sentinella és axil·lar, l'examen preoperatori proporciona informació per a decidir el tractament quirúrgic necessari, mentre que si la localització és a la cadena mamària interna, l'estudi anatomopatològic proporciona informació per a decidir els tractaments complementaris necessaris.
 • ca  gen, n m
 • es  gen, n m
 • fr  gène, n m
 • en  gene, n

Definició
Unitat hereditària elemental formada per una seqüència de nucleòtids al llarg d'una molècula de DNA o d'RNA que conté tota la informació necessària per a la síntesi d'un polipèptid o un producte d'RNA.

Nota

 • Els gens procariotes i els eucariotes no presenten la mateixa estructura. Així, mentre que els primers són continus, els segons són discontinus i estan constituïts per exons i introns. Els dos, a més, presenten regions no codificants de control de la transcripció. Cada gen ocupa un locus específic en el cromosoma i es transmet com a unitat d'informació genètica d'una generació a la següent.
 • ca  gen BRCA1, n m
 • es  gen BRCA1, n m
 • fr  gène BRCA1, n m
 • en  BRCA1 gene, n

Definició
Gen supressor de tumors localitzat al braç llarg del cromosoma 17 la mutació del qual està associada al càncer de mama i al càncer d'ovari.

Nota

 • L'acrònim gen BRCA1 prové de la denominació anglesa breast cancer 1 ('càncer de mama 1').
 • ca  gen BRCA2, n m
 • es  gen BRCA2, n m
 • fr  gène BRCA2, n m
 • en  BRCA2 gene, n

Definició
Gen supressor de tumors localitzat al braç llarg del cromosoma 13 la mutació del qual està associada al càncer de mama i al càncer d'ovari.

Nota

 • L'acrònim gen BRCA2 prové de la denominació anglesa breast cancer 2 ('càncer de mama 2').
 • ca  gen supressor tumoral, n m
 • ca  gen oncosupressor, n m sin. compl.
 • ca  gen supressor del càncer, n m sin. compl.
 • es  antioncogén, n m
 • es  gen supresor tumoral, n m
 • fr  anti-oncogène, n m
 • fr  antioncogène, n m
 • fr  gène suppresseur de tumeur, n m
 • en  antioncogene, n
 • en  tumor suppressor gene, n

Definició
Gen implicat en el control del creixement cel·lular, l'absència d'expressió o la mutació del qual pot comportar la formació d'un tumor.

Nota

 • Es considera que els gens supressors tumorals tenen un comportament recessiu a nivell cel·lular, ja que és necessària la inactivació dels dos al·lels del gen amb mutacions de pèrdua de funció perquè es desenvolupi un fenotip maligne .

  En una minoria de casos, les mutacions en aquests gens poden donar-se a la línia germinal i són les responsables d'algunes de les formes hereditàries de susceptibilitat al càncer (per exemple, retinoblastoma o poliposi còlica familiar).
 • ca  gen p53, n m
 • es  gen p53, n m
 • fr  gène p53, n m
 • en  p53 gene, n

Definició
Gen supressor de tumors localitzat al braç curt del cromosoma 17 la mutació del qual està associada al càncer de mama i a molts altres tipus de càncer.
gen supressor del càncer gen supressor del càncer

 • ca  gen supressor tumoral, n m
 • ca  gen oncosupressor, n m sin. compl.
 • ca  gen supressor del càncer, n m sin. compl.
 • es  antioncogén, n m
 • es  gen supresor tumoral, n m
 • fr  anti-oncogène, n m
 • fr  antioncogène, n m
 • fr  gène suppresseur de tumeur, n m
 • en  antioncogene, n
 • en  tumor suppressor gene, n

Definició
Gen implicat en el control del creixement cel·lular, l'absència d'expressió o la mutació del qual pot comportar la formació d'un tumor.

Nota

 • Es considera que els gens supressors tumorals tenen un comportament recessiu a nivell cel·lular, ja que és necessària la inactivació dels dos al·lels del gen amb mutacions de pèrdua de funció perquè es desenvolupi un fenotip maligne .

  En una minoria de casos, les mutacions en aquests gens poden donar-se a la línia germinal i són les responsables d'algunes de les formes hereditàries de susceptibilitat al càncer (per exemple, retinoblastoma o poliposi còlica familiar).