Back to top
 • ca  lecturabilitat, n f
 • es  lecturabilidad
 • fr  lisibilité
 • en  readability
 • en  readableness

Definició
Facilitat de comprensió d'un text escrit atenent a la seva complexitat gramatical i lèxica.
 • ca  lema, n m
 • es  forma canónica
 • es  lema
 • fr  forme canonique
 • fr  forme de base
 • fr  lemme
 • en  base form
 • en  lemma

Definició
Paraula que, per convenció, representa el conjunt de formes flexionades d'un mot.

Nota

 • 1. Els lemes típicament coincideixen amb les entrades d'un diccionari. Per exemple, el lema dels adjectius petit, petits, petita i petites és petit. O el lema de les formes verbals vaig, anava o anirem és anar.
 • 2. Vegeu el terme lematització.
 • ca  lema corporatiu, n m
 • es  lema corporativo
 • fr  devise corporative
 • fr  devise d'entreprise
 • en  corporate motto
 • en  institutional motto

Definició
Frase breu i concisa que expressa l'essència de la missió i la visió d'una institució.

Nota

 • Per exemple, el lema corporatiu de la Universitat Ramon Llull és 'Ser i saber'.
 • ca  lematització, n f
 • es  lematización
 • fr  lemmatisation
 • en  lemmatisation

Definició
Operació en el processament del llenguatge natural consistent a reduir el conjunt de formes flexionades d'un mot a un lema.
 • ca  lítote, n f
 • ca  atenuació, n f sin. compl.
 • es  atenuación
 • es  litote
 • es  lítote
 • es  litotes
 • es  lítotes
 • fr  litote
 • en  litotes
 • en  understatement

Definició
Figura retòrica que consisteix a no fer explícit tot allò que es vol donar entenent, o bé a negar el contrari d'allò que es vol afirmar.

Nota

 • Noms de marca com ara Just Deserts o Simply Good Food fan ús de la lítote.
 • ca  llatinisme, n m
 • es  latinismo
 • fr  latinisme
 • en  latinism

Definició
Nom de marca manllevat directament del llatí o que en té reminiscències.

Nota

 • Els noms de marca Vivaltus, Nexitum, Audi, Volvo, Prius, Veritas, Aura Maris, Agilent, Aqua Mirabilis, Trivial Pursuit, Petrus, Aquarius o Legalitas són llatinismes.
 • ca  llegibilitat, n f
 • es  legibilidad
 • fr  lisibilité
 • en  legibility

Definició
Facilitat amb què es pot llegir un nom de marca, atenent aspectes com la llargada o la presència de determinades grafies.
llengua corporativa llengua corporativa

 • ca  llengua corporativa, n f
 • es  lengua corporativa
 • fr  langue d'entreprise
 • en  company language
 • en  corporate language

Definició
Llengua usada habitualment per una organització en la seva comunicació interna i externa.
llengua d'arribada llengua d'arribada

 • ca  llengua d'arribada, n f
 • es  lengua de llegada
 • fr  langue d'arrivée
 • fr  langue-cible
 • en  target language

Definició
Llengua a la qual es tradueix un text oral o escrit.
llengua de partida llengua de partida

 • ca  llengua de partida, n f
 • es  lengua de origen
 • es  lengua de partida
 • fr  langue de départ
 • fr  langue-source
 • en  source language

Definició
Llengua des de la qual es tradueix un text oral o escrit.