Com anomenem en català els fraus en telefonia slamming i cramming?

© iStockphoto / Amanda Rohde
 

Aquestes formes angleses designen dues pràctiques fraudulentes en l’àmbit de la contractació de serveis de telefonia.

D’una banda, amb la forma slamming es coneix la pràctica segons la qual es transfereix el servei telefònic a una altra companyia sense el consentiment de l’abonat. En català es proposa la denominació imposició de proveïdor. Es tracta d’una forma transparent semànticament paral·lela a les documentades en altres llengües: imposición de proveedor en castellà, détournement d’abonné o détournement de client en francès.

De l’altra, cramming es refereix a la pràctica consistent a facturar a un client serveis que no ha sol·licitat. En català es proposa la denominació imposició de serveis, forma descriptiva i també transparent creada per semblança a imposició de proveïdor.

Cal tenir en compte que en anglès totes dues formes són substantius creats amb el sufix -ing, molt productiu en aquesta llengua, a partir d’una extensió del significat que els verbs to slam (‘push o put something somewhere with great force’) i to cram (‘completely fill a place or container to the point of overflowing’) tenen en la llengua general, segons les definicions de l’Oxford Dictionary of English. Aquest mateix diccionari recull ja la forma slamming amb el sentit que tractem aquí. En les llengües romàniques, però, s’ha considerat en general més adequat traduir aquests substantius amb formes sintagmàtiques com les indicades.

Ja podeu consultar la fitxa imposició de proveïdor al Cercaterm, i ben aviat també la corresponent a imposició de serveis.