Xarxes de terminologia

El TERMCAT col·labora activament amb xarxes de terminologia i organismes d’àmbit nacional i internacional per mitjà de l’intercanvi i la difusió d’informació i de publicacions, de contribucions a jornades i congressos, de la participació en projectes terminològics multilingües i de la presència en les juntes directives d’alguns organismes i en les seves assemblees generals anuals.

Concretament, el TERMCAT col·labora amb les xarxes i organismes de terminologia següents:

AET 

Associació Europea de Terminologia

AETER 

Associació Espanyola de Terminologia

REALITER 

Xarxa Panllatina de Terminologia

RITERM 

Xarxa Iberoamericana de Terminologia

SCATERM 

Societat Catalana de Terminologia

El TERMCAT també col·labora amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE) per a l'elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE i forma part del Comitè Tècnic de Normalització 191 (CTN 191), que s'ocupa de la normalització dels principis, mètodes i aplicacions relatius a la terminologia. Aquest comitè és el representant estatal al Comitè Tècnic 37 de l'Organització Internacional per a la Normalització (ISO).