Back to top

El registre us permetrà adreçar-vos al Servei de Consultes del TERMCAT, gestionar les vostres consultes terminològiques, actualitzar les dades personals d'accés al servei i obtenir prestacions addicionals al servei Terminologia Oberta.

Si ja esteu registrats, podeu iniciar la sessió.

 

Dades personals

Dades d'accés

Àmbits

Sector

Activitats

Altres dades