Com s’anomena el grup sanguini 0 o O: zero o amb la lletra o?

grup sanguini O o 0

La denominació d’aquest grup sanguini es documenta en català com a lletra o (O) i com a zero (0), en contextos escrits i orals.

Segons algunes fonts, els grups sanguinis van ser originalment anomenats amb les lletres A, B i C, però C va esdevenir la lletra O, de la paraula alemanya ohne, que significa ‘sense’ (perquè és el grup que no té ni l’antigen A ni el B). I com que vol dir ‘sense’, és a dir, ‘zero’, els mateixos alemanys van començar a escriure sovint 0 (la xifra). Altres fonts, però, indiquen que ja en origen la forma generalitzada en alemany va ser 0 (‘zero’, per a indicar l’absència dels antígens A i B), i que el canvi cap a O ('o') es va produir a causa de la traducció cap a l’anglès, llengua en què la xifra es llegeix sovint com la lletra.

Sigui quin sigui l’origen del terme, si bé en llengua catalana hi ha hagut tradicionalment preferència per la forma amb la xifra 0, les indicacions d’experts i d’organismes internacionals van actualment en la línia de prioritzar la forma amb la lletra O, tal com reflecteix l’ús real en contextos especialitzats o en webs que difonen continguts propis de l’hematologia (per exemple, de bancs de sang). Així, es parla de sistema ABO o es diu que una persona del grup O és donant universal, perquè pot donar hematies a qualsevol altre grup.

La denominació del grup sovint s'acompanya del factor Rh positiu (+) o negatiu (–): O+/0+, O-/0-.

(Font: TERMCAT)