Donacions de sang

donació de sang

Sempre és un bon moment per a recordar una mica la terminologia associada a aquest acte altruista que és la donació de sang.

Les col·lectes de sang són ja, afortunadament, un fet habitual a casa nostra; convé saber, però, que la necessitat de sang a la societat va en augment, per la qual cosa les crides a la solidaritat de donants (o donadors, que també així poden dir-se) continuen sent ben necessàries.

La sang és un teixit format per diversos elements amb funcions diferents, que es transfonen per separat a malalts distints. Una sola donació beneficia diversos malalts. La transfusió de sang és un procediment terapèutic que té per objectiu corregir dèficits hematològics. El contingut de la bossa resultant de cada extracció de sang se separa en tres bosses diferents: en una es guarden els glòbuls vermells (anomenats també hematies o eritròcits), que són els encarregats de distribuir l’oxigen per tot el cos i que són necessaris en cas de pèrdua de sang; en una altra bossa es guarda el plasma, part líquida de la sang que fa falta a les persones que tenen problemes al fetge; i en una tercera bossa, les plaquetes, unes cèl·lules que són necessàries per a evitar les hemorràgies, per la qual cosa són imprescindibles en els trasplantaments. Així doncs, la sang extreta és fraccionada per tal d’obtenir-ne els hemoderivats necessaris.

Hi ha també l’afèresi, que és una modalitat de donació en la qual se separen des d’un principi els components de la sang. En aquesta tècnica, el donant queda connectat a una màquina que, per un sistema de centrífugues, separa plasma o plaquetes de la sang i retorna al donant per la mateixa via la resta de components (glòbuls vermells, fonamentalment). D’aquesta manera el producte que s’obté en una sola donació equival a una dosi terapèutica, mentre que en les donacions convencionals cal transfondre al receptor components procedents d’uns sis donants diferents.

D’una manera o d’una altra, amb uns termes o uns altres, no oblidem el més important: les donacions salven vides.

 

[Font: TERMCAT]