Gentrificació o ennobliment?

imatge d'un edifici

El Consell Supervisor del TERMCAT ha reconsiderat la proposta ennobliment per a l’anglès gentrification, substantiu derivat de gentry ‘alta burgesia’, i proposa l’adaptació catalana del manlleu: gentrificació.

Amb aquest terme d’urbanisme i de sociologia es designa la transformació socioeconòmica d'una àrea urbana degradada habitada per persones de classe baixa o grups socials marginals que es caracteritza per la rehabilitació urbanística i arquitectònica de la zona i per l'arribada progressiva de grups socials de classe mitjana o alta, cosa que comporta un canvi en les activitats econòmiques i, de vegades, el desplaçament dels grups socials més vulnerables.

La proposta inicial ennobliment ha costat d’implantar i ha estat qüestionada perquè només ofereix un punt de vista positiu d’aquest procés de transformació, el qual, en realitat, és un procés ambivalent, que pot entendre’s com a positiu o negatiu segons la perspectiva des de la qual s’analitza; així, per a la població desplaçada, per exemple, la gentrificació és clarament negativa i difícilment pot identificar-se amb una denominació com ennobliment, que sí que pot resultar vàlida, en canvi, des del punt de vista estrictament urbanístic.

La forma gentrificació ja es documenta en nombrosos contextos especialitzats en català, els especialistes la perceben com una forma consolidada, i és paral·lela a l’opció d’adaptació del manlleu de la resta de llengües veïnes: en castellà (gentrificación), en francès (gentrification, al costat de embourgeoisement i élitisation), en portuguès (gentrificação) o en alemany (Gentrifizierung).

Podeu consultar les fitxes terminològiques completes del substantiu gentrificació i del verb gentrificar al Cercaterm.