La complexa vida dels salmons

© iStockphoto / standby

El cicle de vida de bona part de les espècies de peixos que integren la família dels salmònids és molt complex. Són peixos anàdroms, que neixen al riu, emigren al mar quan arriben a un determinat grau de desenvolupament i retornen al riu a pondre els ous, exactament al mateix lloc on van néixer, quan adquireixen la maduresa sexual.

Tot aquest cicle complex genera una gran quantitat de terminologia, majoritàriament inexistent en català perquè es tracta d’un peix estrany a les nostres costes, que ara ha estat estudiada i fixada en part pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Per a designar el primer estadi de vida d’aquests peixos s’ha establert el terme aleví (genèric de les espècies en estat larvari; en anglès, alevin o fry), que engloba tant l’aleví vesiculat (per a les larves que encara s’alimenten de vitel i es desplacen poc; yolk-sac fry en anglès) com l’aleví postvesiculat (per a les larves de la fase posterior, que ja han absorbit el vitel i comencen a alimentar-se de petits organismes i a desplaçar-se amb facilitat; en anglès, advanced fry o free-swimming fry).

L’estadi posterior és el de salmó barrat (parr o fingerling, en anglès), que és el dels salmònids joves que han superat l’estadi d’alevins però que encara no estan preparats per a migrar al mar; es caracteritzen per la presència d’unes franges verticals de color negre als laterals del cos.

Els salmònids joves que han superat el procés d’adaptació per a poder migrar per primera vegada al mar s’anomenen esmolts (manlleu adaptat de l’anglès smolt). El procés d’adaptació, al seu torn, s’anomena esmoltificació (de l’anglès smoltification), i és una transformació física, fisiològica i de comportament que experimenten els salmònids joves just abans de fer la migració del riu al mar, que els permet adaptar-se al nou medi de vida.

Alguns salmons, un cop al mar, maduren molt ràpidament i després d’un únic hivern en aigües salades ja retornen al riu per reproduir-se; són els salmons unihivernals (en anglès, grilse).

Finalment, els salmons postfresa (kelts, en anglès) són aquells que acaben de fresar, és a dir, de pondre els ous, i es troben físicament molt dèbils.

Podeu consultar les fitxes completes de tots aquests termes, amb els criteris tinguts en compte a l’hora d’aprovar-los, al Cercaterm i a la Neoloteca.