Novetats de marca

Històries emotives en espais publicitaris, sèries televisives produïdes per una marca, continguts divulgatius al blog d’una empresa, videojocs en línia en què l’acció gira a l’entorn d’un producte comercial...

Els recursos, els formats i les estratègies de màrqueting han experimentat grans canvis en els darrers anys, així com també els objectius que es persegueixen en aquest àmbit: ara la finalitat ja no és explicar les qualitats d’un producte o un servei concrets, sinó establir un vincle emocional amb el públic objectiu, transmetre els valors d’una marca i crear o mantenir així una comunitat afí a aquesta marca.

Recentment el Consell Supervisor, amb l’assessorament d’especialistes de l’àmbit, ha aprovat diverses denominacions catalanes —alternatives en la majoria de casos als manlleus anglesos en ús— per a designar aquests nous recursos publicitaris i aquestes noves maneres de fer publicitat.

Així, ha aprovat la denominació relat de marca (storytelling en anglès, literalment ‘narració d’una història’) per a fer referència al recurs consistent a explicar un relat real o de ficció que reflecteixi els valors d'una marca, amb l'objectiu d'establir un vincle emocional amb el públic objectiu i fer-li arribar de manera eficaç un missatge determinat.

 

També ha fixat la denominació màrqueting de continguts (calc de l’anglès content marketing) per a designar l’estratègia de màrqueting consistent a crear i difondre continguts rellevants per al públic d'una marca, amb la finalitat de captar la seva atenció i mantenir o crear una comunitat afí a la marca. Un exemple d’aquesta estratègia podria ser la creació al web d'una empresa de roba infantil d'un espai amb informació sobre l'evolució i la cura dels infants.

Per a fer referència a un contingut concret (informatiu, d’entreteniment o lúdic) que produeix o promou una marca, la denominació establerta és contingut de marca (també paral·lela a l’anglicisme branded content). Finalment, per al contingut de marca que té com a objectiu l’entreteniment (advertainment en anglès, acrònim de advertising 'publicitat' i entertainment 'entreteniment'), el Consell Supervisor proposa els sinònims entreteniment de marca i entreteniment publicitari, i per als videojocs que es poden considerar un tipus d’entreteniment de marca (advergame en anglès, a partir del truncament del mot advertising ‘publicitat’ i el mot game ‘joc’) fixa les denominacions paral·leles joc de marca i joc publicitari.

El paral·lelisme formal de les denominacions relat de marca, contingut de marca, entreteniment de marca i joc de marca reflecteix la relació conceptual que hi ha entre aquests termes, la qual cosa pot facilitar-ne la implantació. Pel que fa a les denominacions entreteniment publicitari i joc publicitari, s’han aprovat com a sinònimes de entreteniment de marca i joc de marca, respectivament, perquè ja tenen força ús, segurament per influència de les denominacions angleses.

Properament podreu consultar les fitxes completes de tots aquests termes, amb el conjunt de criteris tinguts en compte a l’hora d’aprovar-los, al Cercaterm i a la Neoloteca.