En primera persona: Jorge Franganillo

"Estic orgullós de poder participar en el procés que dóna nom català a les paraules que designen el què de la informàtica i la comunicació digital. El món d'Internet gira a un ritme vertiginós, i en cada gir hi ha paraules noves, conceptes novíssims, que hem d'incorporar amb la mateixa rapidesa tant a la universitat, la investigació, la docència i la feina, com al diccionari.

Les noves tecnologies d'abans van rebre noms d'arrel clàssica: telèfonfotografiagramòfon. Les d'ara, però, ens arriben gairebé totes amb un nom en anglès, la traducció del qual no és directa ni fàcil. És en aquest context de neologismes que el TERMCAT desenvolupa una tasca magnífica. D'entrada semblava fàcil, fins i tot simpàtic, traduir mouse per ratolídesktop per escriptori o trash per paperera. Però no resulta tan fàcil traduir paraules com ara mashup (remescla) o favicon (icona de web), o conceptes com ara bounce rate (percentatge de rebot) o news feed (canal de continguts).

La feina del TERMCAT és estudiar la paraula o el concepte nouvingut i, per tal de fixar-ne un equivalent en català, consulta la qüestió a lingüistes i especialistes de cada àrea de la ciència. El Consell Supervisor adopta després la forma més adequada per a cada cas, que és la forma que queda fixada, i en fa l’oportuna divulgació.

Com a especialista de l'àrea de la informàtica i la comunicació digital, he tingut l'honor de rebre la petició per opinar sobre conceptes acabats d'arribar, plens de significat i necessaris per al dia a dia de la universitat. Vaig assessorar el Centre sobre neologismes que ara ja són termes fixats. Puc mencionar, entre d'altres: rastre de la informació (information scent), pàgina d'aterratge (landing page), informàtica en núvol (cloud computing), allotjament de maquinari (housing) o miniaplicació enllaçada(bookmarklet). Fóra bo d'observar que el criteri que es valora principalment per fixar el mot o l’expressió no és el rigor de la traducció, sinó més aviat una suma de valors, com ara si la nova paraula o expressió ja es documenta en contextos catalans especialitzats, si és motivada i transparent, si s'associa sense dificultat amb el concepte que representa i si compta amb el vistiplau dels especialistes consultats, per esmentar-ne alguns.

Així, queda ben palès que el català és una llengua tan dinàmica, tan eloqüent i amb tanta potència descriptiva i semàntica com l’anglès. I que aquí em té, servidor."

 

Jorge Franganillo
Professor d’Informació i Documentació
Universitat de Barcelona