Què és un albarel?

Els albarels són uns pots cilíndrics, generalment de ceràmica, de fons pla i boca ampla amb llavi, sovint amb la part central lleugerament més estreta, destinats a contenir plantes o preparacions medicinals de consistència sòlida o semisòlida. Segons la majoria d’historiadors, són originaris de l’Orient Mitjà i van ser introduïts a Europa durant l’edat mitjana a través d’Itàlia i Al-Andalus.

La forma catalana albarel, normalitzada recentment, és una adaptació de l’italianisme albarello. És la denominació habitual entre els especialistes i és una solució paral·lela a l’adoptada en català amb altres mots d’origen italià, com ara violoncel (a partir de la forma violoncello) o duel (a partir de duello). La forma italiana és la que ha donat lloc també a les denominacions d’aquest concepte en la resta de llengües veïnes: albarelo en castellà, albarelle en francès i albarello en anglès.

Les formes pot d’apotecari i pot de farmàcia s’utilitzen també sovint per a designar aquest concepte, si bé estrictament són denominacions més àmplies, que, a banda dels albarels, també inclouen altres pots utilitzats en l’àmbit farmacèutic, com ara l’ancolla, la xaropera, la urcèola o el flascó.

Podeu consultar la fitxa terminològica del terme albarel al Cercaterm

 

Vols dir-hi la teva?