Què és un entorn immersiu?

entorn immersiu

El terme entorn immersiu es refereix a un entorn de realitat virtual que ofereix a l'usuari la sensació d'estar físicament present en un entorn fictici. Els entorns immersius tenen aplicació tant en el camp de l’oci tecnològic com també en les tècniques de visualització d'informació d’àmbits industrials, empresarials, de recerca científica i fins i tot de divulgació periodística.

Fent referència a aquest significat, l’adjectiu immersiu -iva es pot aplicar també a altres substantius vinculats a aquest fenomen, sempre per a designar la sensació d’estar submergit en una altra realitat, com ara efecte immersiu, àudio immersiu, narrativa immersiva o videojoc immersiu.

I estretament vinculats semànticament amb el món dels entorns immersius hi ha els termes realitat virtual, amb la sigla RV, que és un mètode de simulació que utilitza tècniques informàtiques per a crear entorns físicament inexistents que l'usuari pot percebre per mitjà de sensacions òptiques, tàctils i acústiques, i realitat augmentada, amb la sigla RA, que és la tecnologia que incorpora també imatges d’un entorn físic real, i d’aquesta combinació en sorgeix una realitat mixta amb la qual es pot interactuar. Per a percebre les sensacions que recreen la situació virtual s’utilitzen tant dispositius informàtics convencionals com també dispositius especials com ara ulleres o cascs.

Si teniu interès a immergir-vos en una experiència d’aquest tipus feta a casa nostra mateix, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, a través del programa Patrimoni en Acció, impulsat pel Departament de Cultura i l’Obra Social “la Caixa”, acaba de difondre una recreació en 3D del jaciment ibèric d’Ullastret (Baix Empordà), la ciutat ibèrica més gran de Catalunya en aquella època.