Què vol dir millennial? Com es diu en català?

©FlickR_Jesse_Millan

El mot anglès millennial correspon en català a mil·lennista. És un substantiu masculí i femení que s’utilitza per a fer referència a la persona que forma part de la generació del mil·lenni, també anomenada generació Y per oposició a generació X.

El terme mil·lennista, normalitzat recentment pel Consell Supervisor del TERMCAT, és un derivat de mil·lenni amb l’afegiment del sufix -ista, molt productiu en català en la creació de substantius de relació amb el primitiu o bé d’oficis, professions, dedicacions, etc. Es tracta d’una forma anàloga a altres ja existents en català com ara cinccentista, setcentistavuitcentista, i paral·lela a la francesa milléniste i a la castellana milenista (en castellà també es documenta la forma milénico).

La generació del mil·lenni o generació Y és la generació de les persones natives digitals, nascudes entre els anys 1980 i 2000 als països occidentals, que es caracteritza per haver estat la primera de fer un ús assidu de les tecnologies de la informació i la comunicació des de la infantesa; en canvi, la generació X és la generació de les persones nascudes entre els anys 1960 i 1980 als països occidentals, després de l'increment de natalitat posterior a la Segona Guerra Mundial.

Podeu consultar les fitxes de tots aquests termes, amb els equivalents corresponents, al Cercaterm.