Quina traducció té webliography en català?

La denominació catalana normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT per a anomenar la forma webliography o webography és bibliografia web. Aquest terme designa la bibliografia en què es referencien únicament documents disponibles a través d'Internet.

Es tracta d'una forma descriptiva, lingüísticament adequada i transparent, que està constituïda pel nucli bibliografia i el substantiu en aposició web, reducció de lloc web. A més, se'n documenten formes anàlogues en altres llengües: bibliografía web en castellà, bibliographie web en francès i web bibliography en anglès (juntament amb les denominacions reduïdes webliography i webography, més habituals).

Un terme relacionat amb aquest concepte és bibliografia electrònica o bibliografia en línia (en anglès, electronic bibliography o online bibliography), que fa referència de manera general a qualsevol tipus de bibliografia consultable per Internet.

 

Podeu consultar les fitxes terminològiques d’aquests termes en el Cercaterm.

Vols dir-hi la teva?