Actualització del Cercaterm (02/11/2020)

actualització del Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm incorpora les novetats següents: 

Noves edicions i revisions de productes terminològics ja publicats

—Tercera edició de la Terminologia bàsica dels dispositius mòbils, elaborada amb la col·laboració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. En aquesta nova edició s’hi han incorporat 42 termes corresponents a diverses àrees temàtiques. Actualment conté 98 termes, amb equivalents en castellà, francès  i anglès i amb definició. (Per exemple, accés d’un sol toc i zona grisa.) Totes les fitxes afegides també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions del diccionari en línia.

Termes puntuals nous o actualitzats

—74 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 39 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, desodorant de bola, en Imatge personal, i pedra enfonsada, en Ciències de la Terra.)

• 2 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT amb motiu del treball fet en l’àrea Esport. (Per exemple, esport tradicional.)

• 33 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització, pràcticament tots en les àrees d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions. (Per exemple, càrrega resistiva.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.

Aplicació de modificacions puntuals

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, en les denominacions s’ha distingit en tots els casos de visualització d’imatges entre pampallugueig (intermitència no desitjada, en anglès flicker) i parpelleig (canvi d’intensitat intencionat, anglès blinking) i s’ha substituït *jardí de papallones, com a sinònim de papilionari, a favor de hivernacle de papallones.