Actualització del Diccionari terminològic de teledetecció

Actualització cartogràfics 2018

El Diccionari terminològic de teledetecció de Xavier Pons i Anna Arcalís (consultable en línia com a part dels Diccionaris cartogràfics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya difosos pel TERMCAT) ha estat actualitzat i esmenat pels autors amb les dades disponibles fins al febrer de 2018.

Es tracta de la segona actualització d’aquest diccionari publicat l’any 2012, que ja va ser actualitzat també pels autors el març del 2015. Aquestes actualitzacions són especialment rellevants en un àmbit com la teledetecció pel pes que hi tenen la tecnologia i la temporalització dels projectes, ja que la teledetecció s’ocupa de l’obtenció remota, el processament i l’anàlisi de dades sobre elements com la Terra, l’Univers o el fons marí des de l’espai, l’aire o el terreny.

Cal tenir en compte, a més, que els articles d’aquest diccionari no es limiten a fer una caracterització del concepte sinó que en mostren una panoràmica completa. Així, també contenen informació històrica, planificació per al futur, informació tècnica en el cas de sensors o plataformes i relacions amb altres termes. Això proporciona al diccionari un autèntic valor enciclopèdic i, alhora, obliga a actualitzar-ne periòdicament els continguts per evitar el perill d’obsolescència.

En aquesta actualització del 2018 s’han afegit 48 termes nous, s’han modificat les denominacions d’11 termes i s’ha actualitzat la informació terminològica i enciclopèdica de 171 termes més. Els 2.214 termes que conté actualment, doncs, són una exposició exhaustiva del desenvolupament i els reptes actuals i futurs de la teledetecció, de manera que permeten tant introduir-se en aquesta disciplina com aprofundir-hi coneixements, sempre amb la seguretat que es tracta d’informació vigent.

A més, en l’aspecte lingüístic s’ha adaptat el conjunt del diccionari a les modificacions ortogràfiques introduïdes per l’Institut d’Estudis Catalans a finals del 2016, fet visible sobretot en compostos com ara geoestacionari o corregistrar, però també en formes del tipus geoidal. Com a tast de la informació que conté, podeu consultar els termes teledetecció, MeteoSat o absortància.

Xavier Pons Fernàndez és catedràtic del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, director del màster de la UAB en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica i editor principal del GeoFocus Journal; Anna Arcalís Planas, de la seva banda, és tècnica ambiental a l’Administració, màster en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica per la UAB i màster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí per la UB.

Podeu accedir al diccionari des de l'apartat Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que recull més de cent vint repertoris terminològics d'àmbits especialitzats, sota el nom Cartografia, Fotogrametria, SIG, Teledetecció. Els termes específics del Diccionari terminològic de teledetecció estan agrupats en la consulta temàtica de les àrees Teledetecció. Igualment, totes aquestes fitxes també es poden localitzar en la consulta habitual des del Cercaterm.

Podeu consultar aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.