Actualització de la Neoloteca i el Cercaterm (04/10/2023)

imatge al·legòrica

La darrera actualització de la Neoloteca i el Cercaterm incorpora les novetats següents:

Termes normalitzats nous a la Neoloteca i el Cercaterm

—182 termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT. 124 corresponen a noms d’ordres i famílies de la classificació taxonòmica de mamífers (per exemple, burràmids, afrosorícides o lepilemúrids). La resta (58) estan relacionats amb la seguretat alimentària (per exemple, al·lergenicitat, campilobacteriosi o zearalenona.)

Els termes nous es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Neoloteca.

Noves edicions i ampliacions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm

—Actualització del Diccionari de química, elaborat conjuntament pel TERMCAT, la Universitat Politècnica de Catalunya i Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de la Fundació Torrens-Ibern i el patrocini de l’Obra Social “la Caixa”. El Diccionari de química és la concreció d’un projecte més ampli de sistematització de la terminologia química en català que es va materialitzant, en actualitzacions successives, amb la incorporació progressiva de terminologia de branques d’aquesta ciència. Actualment ofereix més de 2.000 termes per a la consulta pública. Aquesta darrera actualització incorpora més de tres-cents termes d’enginyeria química, que s’afegeixen a la terminologia de química orgànica, química inorgànica, química física i química analítica que ja formava part del diccionari. (Per exemple, columna de fraccionament i destil·lació al buit.)

—Actualització del Diccionari de sociologia i ciències socials, elaborat pel TERMCAT amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Sociologia. La primera versió parcial d’aquest diccionari es va publicar el 2019, amb 1.200 termes. Des d’aleshores, cada any s’ha fet una actualització que ha anat sumant àrees temàtiques fins a la publicació final actual, que posa a l’abast dels consultants 2.181 termes de la sociologia i les ciències socials. (Per exemple, infrarepresentació i tercer lloc.)

—Sisena edició de la Nomenclatura de gestió universitària, elaborada per la Xarxa Vives d’Universitats i editada per primera vegada l’any 2017. Aquesta nova edició suposa la incorporació de 141 entrades noves relacionades amb la política lingüística i la legislació i la normativa. En total, un diccionari amb 899 termes actualment. (Per exemple, competència multilingüe i drets de propietat intel·lectual.)

Termes puntuals nous o actualitzats

—186 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

  • 81 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, albedo, en Alimentació. Gastronomia, i reflex de cerca, en Ciències de la salut.)
  • 80 de nous elaborats per altres àrees de recerca terminològica del TERMCAT amb motiu de buits terminològics detectats, sobretot en els àmbits del Dret, les TIC i les Ciències de la vida. (Per exemple, autolesió, aprenentatge supervisat i cercopitècids.)
  • 25 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització. (És el cas de encastament, en Dret.)

Els termes nous o actualitzats es poden consultar a l’apartat “Noves incorporacions” de la Consulteca.

Aplicació de modificacions puntuals

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments fets des de l’Optimot i pels nostres usuaris. Per exemple, s'ha completat la denominació ja existent cinesiterapeuta amb la denominació principal cinesioterapeuta, s'ha corregit l'accentuació de la forma d'origen àrab muhàrram i s'ha esmenat la representació del subíndex en diverses denominacions amb el símbol CO2.