Ampliació del Comitè Terminològic de Dret

comité

El Comitè Terminològic de Dret, constituït formalment el 2015, s’ha ampliat i, des d’avui, forma part també d’aquesta iniciativa la senyora Montserrat Fullola, dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, en representació del Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura de la Xarxa Vives.

El Comitè Terminològic de Dret, impulsat pel TERMCAT, té l’objectiu de completar i tenir actualitzada la terminologia que es difon en l’àmbit de la justícia, amb el consens i la implicació de les institucions de referència en el sector. Actualment integren el Comitè representants de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, de l’Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, del Parlament de Catalunya, dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Xarxa Vives d’Universitats, a banda dels representants del TERMCAT.

La feina que duu a terme el Comitè es difon a través del portal Terminologia jurídica i del compte de Twitter relacionat @termdret