Es constitueix el Comitè Terminològic de Dret

Comitè Terminològic de Dret

Dilluns 2 de març, a la seu del TERMCAT, a Barcelona, s'ha constituït el Comitè Terminològic de Dret. Es tracta d’una iniciativa del TERMCAT que té l’objectiu de completar i tenir actualitzada la terminologia que es difon en l'àmbit del dret, amb el consens i la implicació de tots els agents i les institucions de referència en el sector.

En concret, el Comitè Terminològic de Dret podrà dur a terme actuacions com ara col·laborar en la resolució de dubtes i en l’assessorament per a la normalització de casos terminològics; col·laborar a mantenir actualitzades les dades terminològiques difoses; detectar les necessitats terminològiques de l’àmbit i col·laborar a cobrir-les; actuar de node per a la creació de subcomitès per a projectes d’especialitat o per a la resolució de casos terminològics puntuals, i col·laborar a assolir el màxim consens i la màxima difusió de la terminologia en el sector.

L’acte de constitució ha estat presidit per la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, i també hi ha participat el director del TERMCAT, Jordi Bover. Hi han assistit representants del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, del Parlament de Catalunya, dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya i de la Xarxa Vives Universitats, a banda dels representants del TERMCAT. La voluntat és que en un futur la composició del comitè es pugui ampliar amb representants d’altres institucions.

La constitució de comitès terminològics és un dels mecanismes de què disposa el Centre de Terminologia per afavorir la implicació dels especialistes dels diversos sectors. Es preveu traslladar properament l’experiència a altres àmbits de coneixement.

Per a més informació sobre el projecte, podeu consultar el material de presentació corresponent.