El Diccionari de la mediació recollirà 700 termes de l'àmbit

Diccionari de la mediació

El dia 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació. La mediació és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que s’adreça a facilitar la comunicació entre les persones perquè gestionin per elles mateixes una solució als conflictes que els afecten, amb l’assistència d’una persona mediadora que actua d’una manera imparcial i neutral. La mediació, com a mètode de gestió de conflictes, pretén evitar l’obertura de processos judicials de caràcter contenciós, posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast.

Com qualsevol altra disciplina, la mediació es caracteritza també per l'ús de terminologia específica. Termes com ara conferencing, provenció, caucus, arb-med, conflict mentoring o win-win, entre d’altres, quedaran recollits en el Diccionari de mediació que ultima el Departament de Justícia amb la col·laboració del TERMCAT. El diccionari inclourà més de 700 termes en un recull exhaustiu de terminologia en català relacionada amb la mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, amb definicions i els seus equivalents en castellà i anglès.

El TERMCAT té previst organitzar properament una sessió de normalització per debatre i consensuar les denominacions d’uns quaranta termes que s’hauran d’incloure en aquest diccionari i que presenten algun tipus de dificultat denominativa (préstecs d’altres llengües, formes vacil·lants, denominacions lingüísticament inadequades, etc.).