El Diccionari de química s’actualitza amb termes de química analítica

Actualització del Diccionari de química

El TERMCAT publica en línia la tercera edició ampliada i actualitzada del Diccionari de química, elaborat conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya i Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de la Fundació Torrens-Ibern i el patrocini de l'Obra Social "la Caixa". Aquesta nova edició incorpora més de cinc-cents termes de química analítica, que s’afegeixen a la terminologia de química orgànica, química inorgànica i química física que conformava la segona edició, publicada també en línia a mitjan 2019.

El Diccionari de química és la concreció d’un projecte més ampli de sistematització de la terminologia química en català que es va materialitzant, en actualitzacions successives, amb la incorporació progressiva de terminologia de més branques d’aquesta ciència.

En aquesta nova edició es defineixen els termes més rellevants de l’àmbit de la química analítica, com ara anàlisi gravimètrica, corba de calibratge, cromatografia, error relatiu, fotomultiplicador, llei de Bragg i pretractament de mostra.

Cada entrada del diccionari conté les denominacions catalanes del terme definit, amb la categoria lèxica corresponent, i equivalents en castellà i anglès. A més, en molts casos, s’hi inclouen extenses notes que complementen la informació (vegeu, per exemple, àcid etilendiaminatetraacètic, espectrofotometria d’ultraviolat i visible i valoració). Si és pertinent, s’hi recullen el símbol o la fórmula de cada terme, i també taules i esquemes que mostren de manera gràfica algun aspecte d’interès del concepte definit (vegeu, per exemple, espectre d’emissió, indicador acidobàsic i espectrometria de luminescència molecular).

La nova edició del diccionari es presenta acompanyada d’una infografia interactiva que il·lustra els principals termes relacionats amb la cromatografia, un dels conceptes més rellevants que s’inclouen al diccionari.

A més, l’obra es complementa amb altres recursos que contribueixen a reforçar-ne el valor eminentment divulgatiu. D’una banda, s’hi pot trobar una infografia interactiva de la taula periòdica dels elements, que presenta de manera visualment atractiva les dades principals de tots els elements químics i la significació i la variació del caràcter metàl·lic i els valors d’electronegativitat, dues propietats dels elements que sovint presenten dubtes d’interpretació. La taula també conté llegendes amb informació terminològica d’interès i una selecció de curiositats sobre alguns elements concrets.

I d’una altra banda, pel que fa a formulació química, el diccionari inclou dos documents annexos que resumeixen les principals regles de nomenclatura i formulació de química orgànica i de química inorgànica, d’acord amb les darreres recomanacions publicades per la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).

A més, convé recordar que el diccionari recull les denominacions normalitzades en català pel Consell Supervisor del TERMCAT per als darrers quatre elements que la IUPAC ha incorporat a la taula periòdica (nihoni, moscovi, tennes i oganessó).

Tots aquests recursos converteixen el Diccionari de química en una eina de consulta pràctica a l’abast d’un públic molt ampli i un recurs plenament actualitzat de difusió de la terminologia química en la nostra llengua.

El Diccionari de química forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia, que és el fruit de la col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT. Aquesta col·lecció inclou diversos diccionaris en paper (Diccionari d’economia i gestió, 2001; Diccionari de matemàtiques i estadística, 2002; Diccionari d’enginyeria civil, 2005; Diccionari de telecomunicacions, 2007) i el Diccionari de física en línia, que, com el de química que es presenta ara, també està integrat a la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, amb més de 150 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.