Disponibles en format pòster les infografies del TERMCAT dedicades a la terminologia dels instruments musicals

imatge dels pòsters

Coincidint amb el dia de Santa Cecília, patrona de la música, s’han editat en format de pòster les infografies dedicades a la terminologia dels instruments musicals que el TERMCAT ja difonia en línia. Es tracta d’una sèrie de quatre materials interactius dedicats al piano, el violí, el saxòfon i la guitarra, elaborats pel TERMCAT amb la col·laboració del Museu de la Música de Barcelona i de l’ESMUC.

Amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s’ha pogut respondre a les peticions rebudes des d’escoles, escoles de música, conservatoris, etc., que havien demanat de poder disposar d’aquests materials en format de pòster, a banda de poder-ne disposar com a materials interactius.

La intenció és que la sèrie ara iniciada es completi progressivament amb nous instruments.

Les infografies dels instruments musicals formen part del conjunt de materials i recursos gràfics i interactius que ofereix el TERMCAT des de la seva pàgina web. Actualment s’hi recullen prop de 150 pòsters, infografies i altres recursos dels diversos àmbits d'especialitat.