Experts en migracions humanes estudien la terminologia d’aquest àmbit en una sessió al TERMCAT

© TERMCAT

Aquest dimarts, 14 de juny, té lloc al TERMCAT una sessió de normalització per estudiar termes relatius als moviments migratoris de persones. Les sessions de normalització són reunions d’especialistes en un sector concret i de terminòlegs en què s’analitzen termes que presenten alguna dificultat denominativa o conceptual. En la reunió d’avui es tractaran una vintena de casos terminològics relacionats amb l’estatus dels migrants, els tipus de desplaçaments i les decisions i mesures administratives que afecten els migrants.

Els moviments migratoris són tema d’actualitat per diversos motius i sovint la terminologia d’aquest àmbit s’utilitza de manera ambigua i confusionària, sense fer atenció als matisos de significat entre conceptes propers. L’objectiu de la sessió és definir cada concepte amb precisió i de manera consensuada amb els especialistes i fixar-ne la denominació més apropiada.

La majoria de casos que s’estudiaran, doncs, plantegen dificultats de caire més aviat conceptual. En són un exemple els termes devolució, expulsió o repatriació. En altres ocasions, el problema rau en la multiplicitat de denominacions que conviuen per a fer referència a un concepte, com ara migrant en situació irregular, migrant il·legal, migrant indocumentat, migrant irregular o migrant sense papers.

Assisteixen a aquesta reunió, a banda dels terminòlegs del TERMCAT, experts vinculats a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, al Centre d’Estudis i Recerca en Migracions de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants de l’Ajuntament de Barcelona, i a la Fundació ACSAR. També hi col·laboren des de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.

L’anàlisi d’aquest conjunt de termes s’emmarca en el procés d’elaboració d’una terminologia de les migracions en què el TERMCAT està treballant. Aquesta terminologia forma part, alhora, d’un altre projecte en curs: un diccionari de temàtica més àmplia dedicat a les relacions internacionals.

Podeu consultar aquesta informació també en pdf, en format de nota de premsa.