La terminologia de l’enginyeria civil, ara en línia

enginyeria civil

Amb la voluntat de difondre la terminologia catalana de l’àmbit de l’enginyeria civil, el TERMCAT en publica un diccionari en línia de gairebé 3.700 termes en català, amb els equivalents en castellà i anglès.

El Diccionari d’enginyeria civil és una obra elaborada per la Universitat Politècnica de Catalunya i Enciclopèdia Catalana, amb l’assessorament del TERMCAT i amb la col·laboració de nombrosos especialistes de l’àmbit, que es va publicar inicialment l’any 2005 en paper. Aquesta edició és la versió en línia de l’obra original, que permetrà des d’ara accedir més fàcilment a aquest cabal terminològic d’interès actual.

El diccionari pretén omplir la mancança d’obres terminològiques d’aquest sector en català i vol recollir i explicar la terminologia i els conceptes fonamentals de l’enginyeria civil a un públic universitari i també professional de l’obra pública en general.

Inclou terminologia de l’enginyeria de la construcció (sobrecàrrega, sabata contínua, mur pantalla, límit elàstic, estructura porticada), del terreny i cartogràfica (aixecament topogràfic, placa de càrrega, testimoni de sondeig), hidràulica (vessament per coronament, turbulència, transvasament, secció d’aforament), sanitària i ambiental (abocador, depuradora, sanejament, floculació), marítima (talús continental, front d’ona, espigó, drassana, dic) i del transport (rasant, balast, berma, ferm, peralt).

L’obra presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès, i, quan s’ha considerat necessari, notes complementàries. Té la peculiaritat, a més, que conté en algunes entrades força informació enciclopèdica que es pot llegir després de la definició. Per acompanyar la difusió del diccionari en línia s’ha elaborat un material interactiu en què es destaquen i s’il·lustren alguns dels termes més representatius dels diversos àmbits de l’enginyeria civil.

Aquesta publicació s’afegeix a la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que aplega més de 120 títols dedicats als més diversos camps d’especialitat.

Teniu disponible aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.