La terminologia de les ciències de la salut, disponible en un nou diccionari en línia

notícies

El TERMCAT publica la Terminologia de ciències de la salut, un diccionari en línia que aplega en un únic producte la terminologia de dotze diccionaris relacionats amb les ciències mèdiques i farmacològiques, elaborats pel TERMCAT o amb el seu assessorament, amb la voluntat d’oferir de manera unificada la consulta de tot aquest material.

Concretament, aquesta obra conté més de dotze mil set-cents termes procedents dels diccionaris següents: Diccionari d’anatomia, Diccionari d’homeopatia, Diccionari d’immunologia, Diccionari d’infermeria, Diccionari d’oftalmologia, Diccionari d’otorinolaringologia, Diccionari de neurociència, Diccionari de psiquiatria, Diccionari de recerca clínica de medicaments, Diccionari de sinologia, Vocabulari de la sida i Terminologia de la cronicitat.

L’elaboració de cadascun dels diccionaris d’origen ha anat a càrrec d’autors individuals o d’equips d’especialistes, conjuntament amb el TERMCAT, i en cada cas s’ha disposat de la col·laboració d’una extensa xarxa d’experts dels diferents àmbits de les ciències de la salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de diverses institucions del sector mèdic i farmacèutic.

Les fitxes terminològiques inclouen la denominació en català, equivalents en castellà, francès, anglès i alemany, denominacions corresponents a la Terminologia Anatòmica, definició i, en alguns casos, notes amb informació complementària. S’hi poden consultar termes dels àmbits de la recerca clínica de medicaments (període de tempteig, fàrmac d’imitació), de la immunologia (rebuig primari, malaltia de Crohn), de la neurociència (receptor colinèrgic, poda axonal), de la infermeria (cures integrals, comaratge), de la sida (prova de detecció del VIH, recompte de limfòcits), de la psiquiatria (debrífing, trastorn per dèficit d’atenció) o de la cronicitat (abordatge multidisciplinari, edatisme), entre d’altres.

Per a la preparació i publicació d’aquesta obra s’ha rebut el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que col·labora habitualment en l’elaboració i difusió dels projectes terminològics de l’àmbit de les ciències de la salut desenvolupats pel TERMCAT.

Es pot accedir al diccionari des de l'apartat de Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que recull els dotze títols d’aquesta Terminologia de ciències de la salut, al costat de més de setanta altres repertoris terminològics d'àmbits especialitzats. L’apartat Recursos lingüístics del Canal Salut també recull un enllaç al diccionari.

Podeu consultar aquesta informació també en format de nota de premsa.