Les empreses, les TIC i la gastronomia, entre les prioritats del TERMCAT d'aquest any

Memòria 2017

Les empreses, les TIC i la gastronomia seran els àmbits d’actuació prioritaris del TERMCAT, Centre de Terminologia de la Generalitat, durant l’any en curs, juntament amb les ciències de la salut, el dret i els esports. Així ho va acordar el Consell de Direcció en la reunió d’aquesta setmana en què es van aprovar la memòria d’activitats i els plans d’acció per a 2018. La finalitat d’aquest treball sectorial és facilitar als experts d’aquests sectors el cabal terminològic de cada especialitat i detectar de manera més precisa les necessitats terminològiques.

A la memòria del 2017 es destaca que durant l’any el Centre va difondre més de 354.000 termes; va editar 35 noves publicacions; va oferir 13.474 nous articles terminològics; va atendre 1.883 consultes, i va publicar 30 articles en revistes especialitzades. A més, el seu Consell Supervisor va aprovar fins a 335 neologismes. En totes aquestes activitats, el TERMCAT va tenir la col·laboració de prop de 400 experts dels diversos àmbits del coneixement.

Entre les obres publicades són especialment rellevants títols com ara el Diccionari dels ocells del món, la Terminologia dels drets humans, la Terminologia de la ciberseguretat i la Terminologia de les malalties infeccioses. També s’ha fet una aposta per la producció de nous formats interactius complementaris als diccionaris en línia, que recullen de manera més divulgativa termes d’interès per a públics sectorials: en són exemples les targetes reversibles (com ara L’enginyeria civil, terme a terme), les infografies interactives (com ara el Calendari de vacunacions sistemàtiques 2017) o les enquestes de Twitter (Enquesta sobre els termes de ciberseguretat).

Pel seu caràcter innovador, cal fer esment específic del TermTest, un qüestionari en línia per a l’autoavaluació de les obres terminològiques, i del Mapa interactiu i cooperatiu dels organismes que es dediquen a la terminologia a Europa.

En l’apartat de col·laboració es destaca la participació del Centre en diverses xarxes internacionals de terminologia, com ara l’Associació Europea de Terminologia, i també en projectes d’àmbit transfronterer com ara CoopWood, Cooperant en Fusta, que ha rebut un ajut europeu Poctefa.

Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística i presidenta del Consorci TERMCAT, va presidir la reunió del Consell, al qual també van assistir els representants designats pels ens consorciats (Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans i Consorci per a la Normalització Lingüística).

Podeu consultar aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.