Nou format per a la difusió de les novetats bibliogràfiques del TERMCAT

captures dels documents d'informació bibliogràfica

Des d'aquest any 2021 el TERMCAT ofereix en un nou format més amigable la informació sobre les novetats documentals que incorpora al seu fons i també el seu catàleg de publicacions.

Entre els serveis del TERMCAT destaca el recull de totes les novetats bibliogràfiques que inclouen terminologia d'interès, les quals incorpora al seu fons de consulta. Aquesta informació s'ofereix públicament amb el document Novetats documentals i s'actualitza mensualment. Inclou la referència a monografies i a articles de revista i, sempre que aquests recursos s'ofereixen en línia, inclou també l'enllaç corresponent.

A banda d'això, el Servei de Documentació del TERMCAT també manté sempre actualitzat el document Publicacions del TERMCAT, que és el catàleg de totes les publicacions en què participa el Centre de Terminologia, ja sigui com a autor o com a assessor, durant l'any en curs. Els catàlegs dels anys anteriors estan disponibles en aquesta pàgina del web del TERMCAT.

I si teniu interès en la informació documental relacionada amb la terminologia, també teniu accés a un altre recurs rellevant: el compte de TagPacker del TERMCAT ofereix enllaços a més de 1.800 diccionaris en diverses llengües, etiquetats temàticament.