Nous termes en estudi al Consell Supervisor (03/06/2020)

termes en estudi al Consell Supervisor

Aquest dimecres, dia 3 de juny, es torna a reunir el Consell Supervisor. La reunió es farà per videoconferència, com és habitual darrerament.

En aquesta reunió s’estudiaran termes de ciències de la salut i d’informàtica. A banda, es revisaran les decisions preses en la darrera reunió, sobre termes de tipografia i d’economia i empresa.

Els termes nous previstos per a aquesta reunió són els següents:

CIÈNCIES DE LA SALUT

COVID-19
SARS-CoV-2

Està previst que el Consell Supervisor es pronunciï sobre el nom d’aquesta malaltia en català, atesa la diversitat de formes que s’utilitzen encara (el/la COVID-19, el/la Covid-19, el/la covid-19, malaltia del coronavirus 2019, malaltia per coronavirus 2019, etc.) i sobre el nom del virus que la provoca (SARS-CoV-2, coronavirus 2 de la síndrome respiratòria aguda greu, coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu 2, coronavirus associat a la COVID-19, etc.).

INFORMÀTICA

FLOP / FLOPS / flop / flops / flop/s
Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador, que correspon a una operació de coma flotant per segon.

Múltiples: decaflops, hectoflops, kiloflops, megaflops, gigaflops, teraflops, petaflops, exaflops, zettaflops, yottaflops

multicasting / multidifusió / multitransmissió / difusió a grups / transmissió a grups
Enviament simultani de les mateixes dades a un grup de destinataris identificats individualment.

Terme relacionat: multicast address

Webcasting / difusió per web / difusió web
Difusió per internet d'informació seleccionada prèviament per un servidor o pel propietari del contingut i distribuïda, sense que l'hagin de sol·licitar, als usuaris que es connecten a un canal web per visualitzar-la o escoltar-la en temps real.


Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests temes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.


El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.