Nous termes en estudi al Consell Supervisor (12/07/2022)

imatge d'una reunió del Consell Supervisor

Avui es torna a reunir el Consell Supervisor. En aquesta sessió, l’última abans del descans d’estiu, es revisaran les decisions preses en l’última reunió, sobre informàtica i comerç, i s’estudiaran també nous termes dels àmbits de l’economia i el turisme.

ECONOMIA

matchfunding / finançament col·lectiu corresponsable / finançament col·lectiu incentivat / finançament col·lectiu incrementat / finançament col·lectiu mixt / finançament col·lectiu multiplicat / finançament col·lectiu patrocinat
Finançament col·lectiu en què el projecte, a banda de rebre aportacions individuals, es beneficia de la participació d'una organització, generalment una administració pública, una fundació o una empresa, que afegeix una quantitat rellevant al total assolit per aquestes aportacions.

TURISME

(allotjament) adults only / (allotjament) per a adults / (allotjament) només per a adults
Allotjament turístic exclusiu per a persones majors de divuit anys.

booking window / finestra de reserva / interval de reserva
Període de temps que transcorre des que es fa una reserva fins a l'entrada efectiva a l'establiment.

escape room / joc d’escapada
Joc d'aventura en què diversos participants tracten de manera conjunta de sortir d'una habitació en un temps limitat resolent proves lògiques, puzles, trobant pistes, etc.

happy hour / hora feliç
Període del dia en què es redueixen preus o es fan ofertes especials en un establiment comercial, especialment un bar o un restaurant.

open jaw / circuit obert
Itinerari en què el punt de partença del recorregut a l'anada és diferent del punt d'arribada a la tornada.

rebooking / canvi de reserva
Modificació que es fa en una reserva, tant de dates com de les condicions de la reserva.

remuntar taula
Netejar una taula que ha estat utilitzada i tornar-la a parar per poder servir uns altres clients.

turismefòbia / turismofòbia
Posició de rebuig davant les activitats turístiques, que es considera que generen un excés d'impactes negatius i davant les quals es planteja una visió crítica.

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests temes, o si sou expert en la matèria objecte d’estudi i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.