Nous termes en estudi al Consell Supervisor (30/10/2019)

Termes en estudi

Aquest dimecres, 30 d’octubre, es torna a reunir el Consell Supervisor. En aquesta reunió s’incorpora com a nou membre la Dra. M. Teresa Cabré i Castellví, que exercirà la presidència en funcions del Consell Supervisor en substitució d’Albert Jané.

En aquesta reunió es continuarà treballant en la fixació de termes de l’àmbit de la ciberseguretat. Es revisaran, en primer lloc, les decisions acordades provisionalment en la reunió anterior i s’estudiaran termes nous del mateix sector. Assistirà a la reunió, com a especialista extern, Santi Romeu, del CESICAT (Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya), expert en ciberseguretat:

Els termes que s’estudiaran són, concretament, els següents:

cryptojacking: Atac consistent a utilitzar il·legalment la capacitat de càlcul computacional d’un dispositiu aliè per a fer cryptomining i obtenir beneficis econòmics sense el consentiment de la víctima.

domini doppelgänger: Domini creat amb finalitats malicioses que s'escriu pràcticament igual que un altre de legítim però sense el punt que separa el subdomini i el domini.

information leakage:. Exposició involuntària de la informació d'un ordinador, un servidor o una base de dades a persones no autoritzades, que pot donar lloc a robatoris de dades.

overlay: Atac que consisteix a crear una interfície gràfica falsa i a superposar-la a aplicacions legítimes, amb l'objectiu d'enganyar els usuaris i induir-los a introduir dades personals o credencials que arriben directament a l'atacant.

payload: Codi d’un programari maliciós preparat per a dur a terme un atac.

pulse wave DDoS attack: Atac de denegació de servei distribuït que consisteix a enviar ràfegues d'informació en intervals curts de gran intensitat.

shoulder surfing: Atac que consisteix a observar algú mentre insereix les seves credencials d'accés o de pagament per memoritzar-les i fer-les servir de manera fraudulenta més endavant.

tailgating: Acció d’entrar de manera clandestina en una àrea restringida aprofitant que hi entra algú altre que hi té accés autoritzat, sovint esquitllant-se darrere de la persona amb accés o barrejant-se en un grup de gent.

text bombing: Atac de denegació de servei que consisteix a enviar un flux continuat de missatges de text a un telèfon mòbil a una velocitat més alta de la que és possible atendre, amb l'objectiu de col·lapsar el dispositiu, causar molèsties o captar l'atenció de la víctima.

text bomb: Missatge de text concebut per provocar un mal funcionament o el bloqueig del dispositiu receptor.

altcoin: Criptomoneda creada a partir d'una variant del codi font del bitcoin.

cryptomining: Procés de validació de transaccions de criptomonedes basat en la resolució d’un càlcul matemàtic complex que requereix els recursos computacionals d’un miner.

miner: Sistema informàtic que executa operacions de cryptomining per a validar les transaccions en el sistema de cadena de blocs d'una criptomoneda.

cryptowallet: Eina informàtica que permet custodiar i gestionar un compte personal en què s'emmagatzemen criptomonedes.

hot wallet: Cryptowallet connectat permanentment a internet i, per tant, a la xarxa de la ca-dena de blocs.

cold wallet: Cryptowallet que no està connectat a internet i, per tant, tampoc a la xarxa de la cadena de blocs, que permet evitar atacs informàtics i prevenir altres riscos.

whale: Persona o entitat inversora que disposa d'una gran quantitat de criptomonedes i té capacitat per a manipular el mercat.

Aquest dimecres també s’acabarà de revisar el document Criteris per a la representació de la variació geolingüística, en què el Consell Supervisor treballa des de fa dies. Aquests criteris tenen la voluntat d’oferir unes pautes de representació de la variació dialectal en les fitxes terminològiques, amb la intenció de fer més informatives, més inclusives i més adaptades a la realitat territorial les fitxes dels termes.

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests temes, o si sou expert en les matèries objecte d’estudi, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.