Nova actualització del Diccionari de sociologia

imatge del diccionari en línia

El TERMCAT ha actualitzat el Diccionari de sociologia en línia, amb la incorporació de més de 270 termes nous. Es tracta d’un projecte en curs que es va publicar inicialment l’any 2019 i que actualment posa a l’abast dels usuaris uns 2.000 termes d’alguns àmbits d’estudi de la sociologia.

La versió actual inclou gran part dels termes que contindrà l’obra sencera. Amb la difusió parcial de les dades es facilita la consulta pública de la informació, que es considera ja prou avançada, amb la intenció d’anar-ne completant progres-sivament el contingut en actualitzacions posteriors.

L’actualització que ara es presenta inclou termes de dues àrees temàtiques noves: educació (credencialisme, reproducció cultural, resistència escolar o trajectòria educativa) i metodologia (definició operacional, individualisme metodològic, objectivitat intersubjectiva o sociografia).

Aquestes àrees noves s’afegeixen a les que ja difonia l’obra: perspectiva sociològica; modernització i globalització; estructura econòmica i política; so-cialització; institucionalització; família; treball; lleure i consum; cultura i identitat; religió; mitjans de comunicació social; conflicte, desigualtat i exclusió social; desigualtat de gènere i sexualitat; cicles de vida i salut, i polítiques socials i estat del benestar.

Es preveu completar l’any vinent el contingut de l’obra, en la qual ja han col·laborat una trentena d'experts del sector.

El Diccionari de sociologia forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 160 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.