Nova actualització de la Nomenclatura de gestió universitària

imatge d'una biblioteca universitària

La Xarxa Vives d’Universitats i el TERMCAT han actualitzat avui la Nomenclatura de gestió universitària amb 120 termes nous referits a la recerca, com ara justificació científica, panel d’avaluació, prepublicació o recerca bàsica.

Aquest diccionari en línia, que en aquesta quarta edició aplega un total de 706 fitxes, té l’objectiu de difondre la feina feta en aquest àmbit per la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives mitjançant el Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura, integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa.

L'origen d'aquest recull va ser la traducció del català a l'anglès de tots els termes o nocions que apareixien en les normatives i en els textos institucionals de les universitats, i que eren conceptes que no tenien una equivalència clara en anglès. Cada universitat havia trobat les seves pròpies formes i es va considerar necessari consensuar-ne les propostes i disposar de denominacions comunes a totes les universitats. Així va començar el projecte de fer una nomenclatura de la gestió universitària compartida entre les universitats que es van sumar al projecte. Posteriorment s’hi van afegir entrades que, encara que no presentaven problemes de traducció, donaven completesa al treball.

La primera edició d’aquest diccionari es va dur a terme el mes de juny de 2017. Contenia 402 termes catalans amb equivalències en castellà i anglès, i notes quan calia. La segona edició, publicada el març de 2019, va comportar la incorporació de 71 fitxes adscrites a una nova àrea temàtica dedicada a la seu electrònica. La tercera edició, al març de 2020, hi va sumar una nova àrea de l’àmbit de la gestió universitària focalitzada en els estudis de doctorat, amb 113 noves entrades. I la quarta edició que ara es publica suposa la incorporació de 120 fitxes, aquesta vegada a l’entorn de la recerca.

La Nomenclatura de gestió universitària forma part dels diccionaris allotjats a la col·lecció Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix prop de 160 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.