Nova ampliació de la Nomenclatura de gestió universitària

imatge d'una biblioteca universitària

El TERMCAT publica una nova edició de la Nomenclatura de gestió universitària, una obra elaborada per la Xarxa Vives d’Universitats amb l’objectiu de difondre en línia el treball dut a terme per la Comissió de Llengua mitjançant el Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura, integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa.

L'origen d'aquest treball va ser la traducció a l'anglès de tots els termes o nocions que apareixien en les normatives i en els textos institucionals de les universitats i que eren conceptes que no tenien una equivalència clara en anglès. Cada universitat havia trobat les seves pròpies formes i es va considerar necessari consensuar-ne les propostes i disposar de formes comunes a totes les universitats. Així va començar el projecte de fer una nomenclatura de la gestió universitària compartida entre les universitats que es van sumar al projecte. Posteriorment s’hi van afegir entrades que, encara que no presentaven problemes de traducció, donaven completesa al treball.

En aquesta actualització s’incorporen 141 entrades relacionades amb dues noves àrees temàtiques: política lingüística i legislació i normativa. S’hi han afegit termes com ara acollida lingüística i cultural, bústia d’usos i drets lingüístics, coneixements lingüístics, seguretat lingüística, drets de propietat intel·lectual, normativa vigent o ordenació acadèmica.

En total, el diccionari presenta actualment 899 entrades, amb equivalències en castellà i anglès i notes explicatives. Aquesta és la sisena edició del vocabulari, que ha anat creixent des de la primera edició del mes de juny de 2017: addició de termes de seu electrònica (2019), d’estudis de doctorat (2020), de recerca (2021) i actualització general (2022). Es preveu continuar treballant-hi els propers anys.

La Nomenclatura de gestió universitària forma part dels diccionaris allotjats a la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, amb més de 170 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.