Nova edició de la Terminologia de les vacunes

imatge de la capçalera del diccionari

El TERMCAT publica en línia una nova edició de la Terminologia de les vacunes, elaborada conjuntament entre el Centre de Terminologia TERMCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Arran de la pandèmia de COVID-19 i la cursa vacunal per a fer-hi front, la terminologia relacionada amb les vacunes s’ha estès al conjunt de la societat i s’ha ampliat amb nous termes, i és per aquest motiu que s’ha vist la necessitat d’actualitzar aquest recull terminològic, publicat per primera vegada l’any 2015.

La nova edició inclou una cinquantena de termes nous repartits en diverses subàrees temàtiques del diccionari, principalment en l’àrea de vacunologia i, més concretament, en relació a la composició i a la tipologia de vacunes (mRNA modificat, nanopartícula lipídica, vector víric, vacuna de partícules similivíriques, vacuna proteica, etc.) i en relació amb el programa de vacunació (espai de vacunació massiva, interval d’administració, persona de risc, ús d’emergència, etc.), però també s’hi han afegit termes generals d’immunologia (com antigen d’interès i diana vacunal) i, evidentment, termes referents a les vacunes preventives contra la COVID-19 (vacuna contra la COVID-19 de DNA, vacuna contra la COVID-19 de vector víric, etc.). Podeu consultar els nous termes inclosos en aquesta edició a la pestanya “Noves incorporacions”.

En total la Terminologia de les vacunes conté 185 termes dividits en dos grans grups: d’una banda, 137 fitxes relatives a conceptes generals (principalment termes d’immunologia i vacunologia) i, de l’altra, 48 fitxes referents a vacunes preventives. Aquestes últimes inclouen bàsicament les vacunes que estan en ús actualment al nostre país (tant vacunes sistemàtiques, recomanades al calendari de vacunacions, com vacunes no sistemàtiques, per exemple les vacunes administrades a viatgers internacionals), però també vacunes que s’administren en altres països, així com alguna vacuna en desús però amb un important interès històric; no formen part del diccionari la majoria de vacunes preventives en desús ni les que es troben en fase de desenvolupament.

Cada entrada del diccionari inclou una denominació catalana (o més d’una), els equivalents en castellà, en francès i en anglès, i, quan s’ha cregut convenient, notes que proporcionen més informació sobre el terme. A més, les fitxes terminològiques referents als termes generals, que són la majoria, també contenen una definició del concepte.

Arran de la nova edició del diccionari també s’ha adequat el Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes a la modificació de l’Ortografia catalana aprovada en el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans del 3 de juny de 2021, segons la qual els prefixos que precedeixen un sintagma lexicalitzat s’han d’escriure amb el prefix separat del mot que precedeixen (per exemple, vacuna anti hepatitis A o vacuna anti virus del papil·loma humà).

El diccionari s’emmarca en la col·laboració que, des de fa anys, mantenen el TERMCAT i el Departament de Salut, que ha permès la difusió i l’estudi de la terminologia relacionada amb les ciències de la salut i la publicació de diversos diccionaris.

El recull forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 160 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.