Es presenta el Diccionari de religions

© FreeDigitalPhotos / Stuart Miles

El Diccionari de religions recull 1.604 entrades, seleccionades amb la col·laboració de representants de les tradicions religioses amb més presència a Catalunya, coordinats pels experts de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR).

L'obra s'ha dut a terme amb l'assessorament del TERMCAT i ha estat possible gràcies a la iniciativa de la Direcció General d’Afers Religiosos (Departament de Governació i Relacions Institucionals) de tornar a aplegar els quatre organismes que van estar implicats en l’elaboració del Vocabulari de religions per a mitjans de comunicació, que es va publicar en paper l’any 2004 i que actualment resulta pràcticament introbable: l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós s’ha encarregat de la compleció i revisió de les entrades, i de la preparació de la nova informació; el TERMCAT ha ofert assessorament terminològic, ha reestructurat la informació per facilitar la consulta i n’ha preparat l’edició en línia; i l'Obra Social “la Caixa” i la mateixa Direcció General d’Afers Religiosos han col·laborat en el projecte i s’han fet càrrec de l’edició en paper.

La nomenclatura del diccionari inclou els conceptes que els representants de les diverses tradicions van considerar imprescindibles, incloent-hi en algun cas noms propis i formes transcrites de llengües com l’àrab, el sànscrit, el xinès, etc.

L’objectiu del material no és oferir un recull per a especialistes, sinó presentar la informació mínima necessària per a poder utilitzar la terminologia pròpia de cada tradició religiosa de manera adequada. Hi trobareu termes com ara aumisme, bhakti, bonze, burca, càbala, catarisme, Confuci, exarcat, exvot, falaixa, filioque, gihad, jainisme, kundalini, narayana, nestorianisme, prelatura personal, sunna, txakra, unció dels malalts o Vixnu.

Pot ser útil, doncs, a persones que per necessitats professionals o personals hagin de redactar, interpretar o difondre textos de temàtica religiosa, però sense tenir-ne un coneixement aprofundit: mitjans de comunicació (perquè aquest és el context en què és més fàcil imaginar que algú hagi de trobar-se en aquesta circumstància i perquè la transcendència dels usos en aquests mitjans és gran a l’hora de construir imatges públiques), professionals de l’àmbit dels serveis socials, de la salut, de l’educació, de l’empresa, estudiants de diverses disciplines humanístiques i socials, i, en general, qualsevol persona interessada en el fenomen religiós des de qualsevol de les perspectives amb què es pot considerar (cultural, social, antropològica, sanitària, educativa, etc.).

Es pot accedir al diccionari des de l'apartat de Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que recull més de noranta repertoris terminològics d'àmbits especialitzats.

Podeu accedir a aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.