Es publica en línia el Lèxic d'al·lèrgies

imatge d'una prova per detectar al·lèrgies

S’ha publicat en línia el Lèxic d’al·lèrgies, elaborat pel Departament de Salut i el TERMCAT, que recull 1.972 termes relacionats amb trastorns al·lèrgics d’origen farmacològic, alimentari, químic i vegetal, principalment. Les dades provenen del subconjunt “Al·lèrgies” de l’extensió catalana de SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms).

En conjunt, el diccionari aplega 3.110 denominacions en català, 421 equivalents en castellà i 1.798 equivalents en anglès, a més dels codis corresponents de la versió internacional de SNOMED CT i de l’extensió catalana d’aquesta classificació associats a cada al·lèrgia. S’hi poden trobar termes com ara al·lèrgia al permanganat de potassi, al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca, al·lèrgia a la pruna, al·lèrgia a la soia (Glycine max), al·lèrgia al pol·len de l’ordi (Hordeum vulgare), al·lèrgia al salmó (Salmo salar), al·lèrgia als fongs del gènere Aspergillus, al·lèrgia a l’àcid fòlic, al·lèrgia als antihipertensius de rauvòlfia o al·lèrgia als sabons elaborats amb metalls alcalins.

Les dades que es poden consultar en aquest diccionari en línia procedeixen de l’assessorament fet l’any 2020 pel TERMCAT, per iniciativa del Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut, en què es va validar la versió catalana d’aquest subconjunt que agrupa manifestacions al·lèrgiques. Aquesta actuació s’emmarca en el projecte Diccionari clínic per a iSalut, impulsat des de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat (OFSTI) de la Fundació TIC Salut Social, en col·laboració amb l’Àrea de Sistemes d’Informació de l’Institut Català de la Salut.

En el diccionari en línia, la informació s’ha adaptat al format terminogràfic per facilitar la recuperació de les dades. Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; equivalents en castellà o en anglès, i el codi documental corresponent. L’obra no inclou definicions, atès el caràcter descriptiu de les denominacions.

El diccionari s’emmarca en la col·laboració que, des de fa anys, mantenen el TERMCAT i el Departament de Salut, que ha permès la difusió i l’estudi de la terminologia relacionada amb les ciències de la salut i la publicació de diversos diccionaris. Formen part del mateix conjunt vinculat a SNOMED el Lèxic de proves radiològiques i el Lèxic de proves de medicina nuclear.

Aquesta obra forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix més de 160 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.