Publicades dues noves normes de jardineria i paisatgisme amb els glossaris revisats pel TERMCAT

Noves normes de jardineria i paisatgisme

S'han publicat recentment dues noves Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme, amb els glossaris revisats pel TERMCAT.

Aquestes normes són unes publicacions tècniques adreçades als professionals de la jardineria i el paisatgisme que pretenen establir criteris objectius per als productes i serveis amb què tracten i promoure la utilització d’una terminologia comuna i estandarditzada en l’àmbit. Concretament, les normes que s'han difós recentment són la NTJ 07E Arbres de fulla perenne, segona edició, i la NTJ 14C Part 1: Manteniment de l’arbrat: treballs d’inventari i inspecció visual.

El TERMCAT col·labora amb la Fundació de la Jardineria i el Paisatge en la revisió terminològica dels glossaris que es publiquen com a annex de les Normes. A més, difon de manera unitària tota la terminologia de cadascun dels glossaris de les normes en el diccionari en línia Glossari de jardineria i paisatgisme.

En les normes acabades de publicar s'hi pot trobar terminologia referida als tipus d’arbres, com ara arbre amb pa de terra, arbre cultivat en contenidor, arbre de capçada de creu o arbre fletxat; referida a la plantació, com ara contenidor de parets foradades, distància de plantació, marc de plantació, pa de terra enguixat, punt d’empelt, entestada; i altres termes referits al control del material vegetal i a la seva comercialització, com ara passaport fitosanitari, puresa de lot, traçabilitat o unitat comercial. També s'hi poden trobar definits termes com ara cavalcament, carència, clot de reg, dosser arbori urbà, estaloc, fusta de ferida, verd urbà, etc.