Reunió del Consell de Direcció del TERMCAT

imatge de la reunió

Avui, 3 de maig, s'ha reunit en sessió ordinària el Consell de Direcció del Consorci TERMCAT.

El Consell de Direcció és l'òrgan màxim de govern del Centre de Terminologia, i hi tenen representació els tres ens consorciats: la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització, sota la presidència del secretari general de Política Lingüística.

En la reunió d'avui s'han aprovat la memòria d'activitats i la memòria econòmica de l'any 2022, i s'han aprovat també els plans d'actuació per a aquest any. Els membres del Consell de Direcció han compartit la informació sobre el funcionament del Centre i han fet diverses aportacions que han de servir per a orientar-ne les actuacions futures.