Sessió de normalització sobre termes de cronicitat

© iStockphoto / Aydin Bacak

Ha tingut lloc a la seu del TERMCAT una sessió de normalització sobre termes de prevenció i atenció a la cronicitat, procedents del vocabulari d'aquest àmbit que s'està elaborant amb la col·laboració del Departament de Salut.

Dels vuitanta termes que contindrà el vocabulari (amb definicions, denominacions catalanes i equivalents en anglès i en castellà), a la sessió de normalització s'han estudiat una vintena de termes que presenten vacil·lacions conceptuals (comorbiditat, multimorbiditat i pluripatologia, o telemedicina i telemonitoratge), que es coneixen majoritàriament amb un manlleu o un calc de l'anglès (square of care, edatisme, condició catastròfica), amb denominacions neològiques que encara no es recullen en obres de referència (estratègia multipalanca, pacient postagut) o per als quals no hi ha una única denominació catalana clarament fixada (ruta assistencial i via clínica, per exemple).

La prevenció i l'atenció a la cronicitat constitueixen un enfocament bastant innovador en l'àmbit de la medicina, en el qual el Departament de Salut està dedicant molts esforços actualment, per la gran afectació que tenen les malalties cròniques en el conjunt de la població. Així doncs, el consens que es vol aconseguir amb aquesta sessió de normalització, així com l'aparició del vocabulari, poden ser passos molt importants per a aquest àmbit emergent.

A la sessió de normalització hi han assistit, a banda de terminòlegs del TERMCAT, una desena d'especialistes reconeguts de l'àmbit de la medicina i de la infermeria, procedents, entre d'altres, del Departament de Salut (concretament, del Programa d'Atenció i Prevenció a la Cronicitat), del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, de la Unitat de Geriatria de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, de l'Hospital de la Santa Creu de Vic i d'Òmnium Cultural.