Sessió de presentació de recursos terminològics als tècnics de la Secretaria d’Universitats i Recerca

butlletí Recercat

En el marc de la col·laboració establerta entre la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT, avui la terminòloga Cristina Bofill ha dut a terme una sessió de presentació de recursos terminològics adreçada als redactors del Recercat, el butlletí de la recerca a Catalunya.

Durant la sessió, a què han assistit una vintena de professionals, s’han presentat els enllaços amb la informació més rellevant d’interès terminològic que pot ser útil per als responsables de la publicació, en la qual es recullen les innovacions en recerca de camps del coneixement ben diversos, amb textos amb un alt nivell d’especialització.

En el context d’aquesta col·laboració, també es pot destacar que el TERMCAT ha començat a publicar un apartat dins del butlletí, anomenat “Bits de Terminologia”, en què destaca alguns aspectes terminològics d’interès per a la recerca o vinculats amb l’actualitat.