Sessió de treball del projecte transfronterer sobre terminologia de la fusta

reunió CoopWood juliol

El Centre de Terminologia TERMCAT ha participat en la segona sessió de seguiment del projecte europeu Coopwood–Cooperant amb fusta, que ha tingut lloc a Errenteria-Donostia, els dies 27 i 28 de juny, a la seu de TKNIKA. TKNIKA és un centre impulsat per la Viceconselleria de Formació Professional del Departament d’Educació del Govern basc per a contribuir a la millora dels estàndards i la qualitat de la formació professional a Euskadi.

El projecte Coopwood ha estat beneficiari de la convocatòria de projectes Interreg V Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020, i es concreta en un seguit d’accions encaminades a promoure la cooperació transfronterera en la formació professional en l’àmbit de la fusta. Un dels blocs d’acció previstos se centra en la creació d’un portal de recursos que inclourà un glossari de l’àmbit de la fusta en català, castellà, francès i basc, i que elaborarà el TERMCAT.

La resta d’organismes integrants del projecte són l’Associació Patronal de Fusters de Guipúscoa (Donostia), la Cambra d’Oficis i Artesans dels Pirineus Atlàntics (Pau), la Federació d’Oficis de la Construcció (Anglet), TKNIKA (Errenteria), la Cambra d’Oficis de l’Arieja (Foix) i el CIS San Juan/Donibane (Pamplona). El projecte té un cost total d'1.027.600 € i està cofinançat al 65 % pel FEDER en el marc del programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Fonamentalment, en aquesta  reunió els organismes participants han tractat dels aspectes relacionats amb el pla de comunicació i de disseminació del projecte; els nous models de formació, i qüestions relacionades amb la gestió administrativa i el seguiment de les actuacions.