Sessió de treball sobre terminologia electoral

© iStockphoto.com/thesuperph

El TERMCAT ha convocat una sessió de normalització per avui divendres, 28 de març, per a estudiar un conjunt de termes de l’àmbit electoral que presenten certes dificultats de tipus denominatiu o conceptual. Assistiran a la sessió especialistes en processos i sistemes electorals, i s’hi estudiaran termes com ara ballottage, gerrymandering, malapportionment, quota de vots, vot combinat o vot preferencial.

Tots els termes de la sessió procedeixen de la Terminologia electoral bàsica, un nou projecte, en curs d’elaboració, que contindrà un centenar de termes relacionats amb les eleccions i els sistemes electorals. El TERMCAT preveu publicar aquesta terminologia al mes de maig, coincidint amb les eleccions al Parlament europeu.