El TERMCAT actualitza en línia el Lèxic de fàrmacs i el Lèxic d’additius alimentaris

© iStock / gemphotography
 

Amb la voluntat d’oferir repertoris de terminologia permanentment actualitzats, el TERMCAT ha incorporat al Lèxic de fàrmacs i el Lèxic d’additius alimentaris les principals novetats terminològiques que s’han produït al llarg de 2014 en els àmbits respectius, d’acord amb els criteris de selecció de nomenclatura de cada obra. Així, el Lèxic de fàrmacs en línia ja inclou les noves denominacions comunes internacionals de fàrmacs aprovades durant l’any passat, i en el Lèxic d’additius alimentaris s’han incorporat els nous additius aprovats per a l’ús industrial en el mateix període i se n’han suprimit els desautoritzats, tant per a funcions concretes com per a ús general.

Per al Lèxic de fàrmacs, la selecció de nomenclatura objecte d’actualització ha anat a càrrec d’especialistes del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Per al Lèxic d’additius alimentaris, l’assessorament científic l’ha dut a terme l’Associació de Fabricants i Comercialitzadors d’Additius Alimentaris (AFCA). En ambdós casos, el TERMCAT s’ha encarregat de la revisió terminològica de les noves entrades.

El Lèxic de fàrmacs conté més de tres mil termes, amb la denominació catalana i la categoria lèxica; els equivalents en castellà, francès i anglès; les accions terapèutiques o els mecanismes d'acció més habituals de cada fàrmac (antibiòtic, immunomodulador, antivíric, etc.), i el número CAS, una identificació numèrica, única per a cada compost químic, que atorga el Servei de Resums Químics (Chemical Abstracts Service, CAS), la divisió d’informació de la Societat Americana de Química. Aquest lèxic va ser editat en paper el 2008 pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i s’actualitza anualment en línia amb les denominacions de nous fàrmacs que es van aprovant.

El Lèxic d’additius alimentaris recull més de quatre-cents termes, amb la denominació catalana i la categoria lèxica; els equivalents en castellà, francès i anglès, i les principals classes funcionals (conservant, antiaglomerant, edulcorant, etc.) de cada additiu, amb el codi E corresponent, un codi numèric assignat per la Unió Europea en avaluar la seguretat de cada substància. Aquest diccionari es va publicar en línia el 2012 a partir d’un corpus terminològic cedit per l’Agència de Protecció de la Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i amb l’assessorament científic de l’Associació de Fabricants i Comercialitzadors d'Additius Alimentaris (AFCA), i s’actualitza anualment amb les denominacions de nous additius que es van aprovant.

A cada lèxic les denominacions es poden consultar a partir del català, el castellà, el francès i l’anglès i a partir de les accions terapèutiques, en el cas dels fàrmacs, i de les classes funcionals, en el cas dels additius. Així mateix, es poden consultar separadament en l'apartat Noves incorporacions les noves denominacions de fàrmacs i d'additius aprovades durant el 2014.