El TERMCAT arriba a Instagram

imatge al·legòrica

El TERMCAT obre el seu compte a Instagram amb l’objectiu d’ampliar les vies de comunicació amb tot el col·lectiu de potencials usuaris de la terminologia.

El valor principal del TERMCAT són els termes i els conceptes que s’hi vehiculen de tots els àmbits del coneixement. En el nou compte d’Instagram els termes més usuals seran els protagonistes, sempre amb un suport visual cuidat. Es prioritzaran les històries (enquestes, propostes i interacció amb els seguidors) i es vetllarà per acostar els materials a noves comunitats d’usuaris més joves, amb narratives visuals i discursives (infografies i vídeos) que afavoreixin la difusió dels termes més habituals entre el públic.

Els destinataris del nou canal són els estudiants, especialment de nivells de secundària, batxillerat i universitat, comunitats d’usuaris sensibles a la llengua, experts de tots els àmbits, periodistes, traductors, organismes de l’àmbit cultural, centres de recerca, universitats, instituts i mitjans de comunicació.

L’obertura del canal d’Instagram s’afegeix a les altres vies de difusió i compartició de continguts que ja té obertes el TERMCAT, com ara el web, el blog, el compte a Twitter, la pàgina de FaceBook, el canal a YouTube o els comptes de SlideShare i de TagPacker.