El TERMCAT i el Departament de Justícia, Drets i Memòria publiquen en línia el Diccionari de la mediació

imatge de la capçalera del diccionari en línia

Coincidint amb el Dia Europeu de la Mediació, que s’escau el 21 de gener, el TERMCAT i el Departament de Justícia, Drets i Memòria publiquen en línia el Diccionari de la mediació, que inclou 660 termes i 756 denominacions en català, amb els equivalents en castellà i anglès, amb definicions i notes complementàries.

L’obra s’estructura a l’entorn de quatre grans eixos temàtics: el conflicte (amb termes com ara de guanyar-guanyar, desescalada del conflicte, enrocament), el procés de mediació (amb termes com ara desjudicialització, empoderament, identificació d’interessos, mediació extrajudicial), els àmbits d’aplicació de la mediació (amb termes com ara mediació familiar, mediació civil, mediació empresarial, mediació penal, segona oportunitat), i altres sistemes de gestió i resolució alternativa de conflictes.

En relació amb els sistemes de gestió i resolució alternativa de conflictes (també coneguts amb la sigla ADR, procedent de l’anglès alternative dispute resolution), el consultant hi trobarà termes corresponents a procediments bàsics i coneguts, com ara la mediació, l’arbitratge i la conciliació, i altres de referits a sistemes implantats més recentment, com el dret col·laboratiu o la coordinació de parentalitat. Igualment hi tenen entrada alguns ADR que encara no estan desplegats en el nostre territori però sí que estan previstos en el Llibre blanc de la mediació a Catalunya, com ara el minijudici (en anglès, mini-trial), el peritatge extrajudicial (en anglès, expert fact-finding) o l’avaluació experta preliminar (en anglès, early neutral evaluation). Són, precisament, aquest darrer grup de termes els que el Consell Supervisor del TERMCAT va estudiar i normalitzar amb motiu de l’elaboració d’aquest diccionari, atès el caràcter neològic d’aquesta terminologia.

L’edició en línia d’aquesta obra permet concebre-la com un projecte obert i dinàmic que s’enriquirà amb noves propostes d’especialistes i d’usuaris.

El recull forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment prop de 170 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.