El TERMCAT incorpora 174 termes nous al Glossari de jardineria i paisatgisme

Actualització Glossari jardineria i paisatgisme

El TERMCAT ha publicat l’actualització anual del Glossari de jardineria i paisatgisme amb els termes dels glossaris de les Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme publicades per la Fundació de la Jardineria i el Paisatge durant l’any 2019. Amb la incorporació de 174 termes nous, el diccionari en línia ofereix ara 2.081 entrades.

Els termes que ara s’han incorporat provenen, concretament, de les normes següents:

  • NTJ 15J:2019. Gestió dels espais verds. Bones pràctiques ambientals de la jardineria i el paisatgisme.
  • NTJ 08J:2019. Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • NTJ 14C-1:2019. Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: treballs d'inventari i inspecció visual.
  • NTJ 15N:2019. Gestió dels espais verds. Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà: indicadors clau.
  • NTJ 07E:2019. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

Els termes nous pertanyen als temes tractats en aquestes normes. Així, s’hi poden trobar termes sobre tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses (arrabassament, biopesticida, coixí vegetalitzat, fondària de plantació, làmina d’aigua, tapís precultivat, torre floral); sobre manteniment de l’arbrat (benefici de l’arbrat urbà, micropolígon, escorça inclosa, fusta de ferida); sobre indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà (embornal de carboni, indicador de condició ambiental); i sobre arbres de fulla perenne (eixart o varietat empeltada, mesura fitosanitària, pa de terra enguixat, poda de formació, sistema d’autorepicada per aire).

Tots els termes afegits en aquesta actualització es poden consultar des de l’apartat “Noves incorporacions” del diccionari en línia.

Tant les normes com els glossaris annexos són unes publicacions tècniques adreçades als professionals de la jardineria i el paisatgisme que pretenen establir criteris objectius per als productes i serveis amb què tracten i promoure la utilització d’una terminologia comuna i estandarditzada en l’àmbit.

El Glossari de jardineria i paisatgisme forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix més de 150 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.