El TERMCAT publica les actualitzacions del Lèxic de fàrmacs i el Lèxic d’additius alimentaris

imatge al·legòrica

El TERMCAT publica en línia l’actualització de dos repertoris terminològics vinculats a les ciències de la salut: el Lèxic de fàrmacs i el Lèxic d’additius alimentaris.

El Lèxic de fàrmacs incorpora les noves denominacions comunes internacionals de principis actius farmacèutics aprovades per l’Organització Mundial de la Salut durant l’any 2021. S’hi poden consultar els noms oficials, no comercials, de principis actius com ara bimekizumab, duvelisib, fostemsavir i setmelanotida, entre d’altres.

La selecció de la nomenclatura objecte d’actualització ha anat a càrrec d’especialistes del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el TERMCAT s’ha encarregat de la revisió terminològica de les noves entrades.

El Lèxic de fàrmacs conté més de tres mil termes, amb la denominació catalana i la categoria lèxica; els equivalents en castellà, francès i anglès; les accions terapèutiques o els mecanismes d'acció més habituals de cada principi actiu (antibiòtic, immunomodulador, antivíric, etc.), i el número CAS, una identificació numèrica única per a cada compost químic que atorga el Servei de Resums Químics (Chemical Abstracts Service, CAS), la divisió d’informació de la Societat Americana de Química. Així mateix, s’hi poden consultar separadament en l'apartat Noves incorporacions les noves denominacions de fàrmacs aprovades durant el 2021 i els criteris aprovats pel Consell Supervisor del TERMCAT per a denominar en català les substàncies farmacèutiques.

Aquest lèxic va ser editat en paper el 2008 pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i s’actualitza anualment en línia amb les denominacions de nous fàrmacs que es van aprovant.

El Lèxic d’additius alimentaris s’ha actualitzat en línia amb les darreres novetats que han fet públiques les autoritats europees competents en la matèria, que, en aquest cas, es concreten en la indicació de la condició d’additiu retirat de l’ús en aliments per al diòxid de titani (E 171). Per a facilitar la interpretació de la informació, en aquesta actualització s’ha ampliat el criteri d’explicitar, mitjançant una nota, la condició d’additius retirats en les entrades a tots els que han estat exclosos de la llista oficial d’additius autoritzats per la Unió Europea. És el cas d’entrades com gal·lat d’octil i sorbat de calci.

El Lèxic d’additius alimentaris és un recull terminològic elaborat pel TERMCAT i el Departament de Salut, amb l’assessorament científic de l’Associació de Fabricants i Comercialitzadors d'Additius i Complements Alimentaris (AFCA) en les primeres fases del projecte.

Aquest lèxic en línia conté més de quatre-cents termes, amb la denominació catalana i la categoria lèxica; els equivalents en castellà, francès i anglès; les classes funcionals més habituals (antioxidant, correctiu de l’acidesa, estabilitzador, etc.) i el codi E que els identifica de manera unívoca.

Ambdós recursos terminològics s’emmarquen en la col·laboració que, des de fa anys, mantenen el TERMCAT i el Departament de Salut, que ha permès la difusió i l’estudi de la terminologia relacionada amb les ciències de la salut i la publicació de diversos diccionaris.

Tant el Lèxic de fàrmacs com el Lèxic d’additius alimentaris formen part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 160 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.